Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 11 februari 2014

Extra of gebruikelijke werkzaamheden

De tuchtuitspraak uit de notamail van 11 feb 2014 leert ons dat een notaris voor het uitbrengen van een offerte enig onderzoek zal moeten verrichten. Het geoffreerde tarief moet alle gebruikelijke werkzaamheden omvatten zodat de reële mogelijkheid bestaat dat uiteindelijk het basistarief in rekening wordt gebracht. Extra werk mag slechts betreffen werkzaamheden die de notaris in redelijkheid niet kon voorzien. Verricht de notaris geen onderzoek naar de voorzienbare werkzaamheden, dan behoort het meerwerk voor zijn rekening te komen.

Het is duidelijk dat er (nog steeds) notarissen zijn die zich willen onderscheiden op hun tarief en bewust of onbewust werkzaamheden weglaten bij de berekening van hun basistarief.

Stop met het jezelf onderscheiden op prijs. Breid jouw vooronderzoek uit door door te vragen en allerlei zaken de revue te laten passeren die ook geregeld zouden moeten worden (feed the fear). Bied de oplossing aan en geef de werkzaamheden daarvoor ook weer in de offerte. Alleen zo onderscheid je je zelf niet op prijs, maar op inhoud en dan maakt de prijs opeens niet zo veel meer uit. En als de cliënt jou te duur vindt, dan wens je hem veel succes met de samenwerking met een collega die wel verlies op het dossier wil maken. Hoe duurder je bent, hoe minder werk je hoeft te verrichten voor een fatsoenlijk inkomen. Dat scheelt stress en geeft jou tijd je te bekwamen in een of meer specialismen.

Gebruik bij het onderzoek (dat de tuchtrechter aanbeveelt) checklists. Zonder checklist vergeet je minimaal 50% van de te bespreken punten. Op onze site, onder model van de maand, vind je een voorbeeld van een checklist.