Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 12 maart 2014

Agioreserve voor bepaalde aandelen zonder statutaire basis?

Vraag uit de praktijk:

Is het mogelijk aan bestaande aandelen op basis van de nummering onderscheiden agioreserves te koppelen, simpelweg door dat onderling te bepalen (en dus zonder notariële tussenkomst, zonder bijv. letteraandelen te creëren)?

ParktijkGenerator antwoordt:

Artikel 2:201 lid 1 BW: alle aandelen zijn gelijk, voor zover bij de statuten niet anders is bepaald. Als jij in de statuten opneemt dat er per aandeel of genummerd cluster van aandelen aparte agio reserves kunnen worden aangehouden, dan kan het wel. Zonder enige statutaire basis kan het o.i. niet. Regel ook in hoe over de agioreserves kan worden beschikt, zonder nadere regeling is de Algemene Vergadering daartoe bevoegd. En stel in de mogelijkheid voor het houden van soortvergaderingen en vergaderingen van houders van aandelen met dezelfde aanduiding.