Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 26 maart 2014

Volstorting via en honorarium ten laste van kwaliteitsrekening

Gisteren ontving PraktijkGenerator de volgende vraag: Wij laten bij de oprichting van een BV de volstorting van de aandelen via onze derdengeldenrekening lopen. Mogen we onze nota dan verrekenen met het gestorte aandelenkapitaal?

PraktijkGenerator antwoordt:

Dank voor uw vraag. Eerst een retorische vraag: stel dat een nota van afrekening voor een vastgoedtransport niet vermeldt het notariële honorarium (en in de algemene voorwaarden niet is gesteld dat de notaris bevoegd is zijn honorarium van de kwaliteitsrekening af te halen). Mag je dan jouw honorarium tlv de kwaliteitsrekening op jouw kantoorrekening overschrijven?

Bij verrekening moeten debiteur en crediteur voor de ene vordering elkaars spiegelbeeld zijn voor de daarmee te verrekenen vordering. Het geld op de kwaliteitsrekening is van degene die het heeft gestort, en dat blijft het totdat er een anders luidende afspraak is (zorg dus voor een escrowovereenkomst, waarin je regelt (i) wat de bevoegdheid van de notaris is t.a.v. het saldo, (ii) of er rente wordt vergoed, (ii) wat er gebeurt als er uiteindelijk geen oprichting komt, (iv) etc). Bepaal daarin dat de notaris direct na de oprichting het geld voor de BV houdt. Daarmee heeft de BV na haar oprichting een vordering op de kredietinstelling bij wie de kwaliteitsrekening wordt aangehouden, niet op de notaris. In die escrowovereenkomst zou je kunnen opnemen dat de notaris bevoegd is zijn factuur ten laste van de kwaliteitsrekening te voldoen). NB zorg dat de akte van oprichting vermeldt dat de oprichtingskosten t.l.v. de BV mogen komen, zie artikel 2:203, lid 4 BW.

Waarom zouden wij de bovenstaande route niet aanraden? Wij zouden adviseren om het gestorte bedrag van de kwaliteitsrekening over te maken op de rekening van de BV en vervolgens de BV te vragen het honorarium op de rekening van de notaris te storten (NB op de kantoorrekening, niet op de kwaliteitsrekening). Daarmee is zichtbaar via bankafschriften dat het te storten bedrag daadwerkelijk door de BV is ontvangen. En dat is handig bij de vraag of er is volgestort. Als je “verrekent” via de kwaliteitsrekening (dit is een oneigenlijke verrekening, want de notaris heeft een vordering op de BV en de BV heeft een vordering op de kredietinstelling), zal de volstorting moeten blijken uit een overeenkomst (dus de escrow en de afschriften waaruit de betaling blijkt). Dat is voor de cliënt (en voor de opvolgend notaris die onderzoek doet naar de vraag of er is volgestort) minder prettig. Voor de notaris betekent dit advies echter extra werk en een incassorisico.