Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 8 oktober 2014

ANBI en verkeerde statutaire clausules

Stel je zit in het bestuur van een het algemene nut beogende instelling (ANBI) en hebt een notaris de opdracht gegeven om de statuten van jouw ANBI te wijzigen, hetgeen aanvankelijk naar volle tevredenheid is geschied.

Dan komt de aanslag schenkingsrecht. Hè, da’s vreemd, ik ben toch vrijgesteld, want ik ben toch een ANBI? Wat blijkt, jouw notaris heeft verzuimd na te gaan aan welke eisen jouw statuten behoren te voldoen.

Wat doe je in zo’n geval?

1. Boos zijn en je bedrogen voelen, want jouw notaris stelde kennelijk jou als klant niet centraal, hij zet zich immers niet voor de volle 100% in om jou alleen het allerbeste voor te schotelen. En je laat het daarbij… of:

2. Een tuchtklacht indienen: onder andere o.g.v. artikel 17, lid 1 Wet op het notarisambt

3. De schade bij jouw notaris claimen.

Stel je bent de notaris die het betreft:

1. Je deed het toch voor een vriendenprijs en dan mogen ze niet verwachten dat jij er veel tijd en aandacht aan besteed…. Werkelijk, geloof jij dat die stelling door jouw cliënt, de tuchtrechter of de schaderechter wordt gevolgd?

2. Had de KNB jou er niet op moeten wijzen dat er iets is veranderd? Dat hangt af van wat je van de KNB verwacht en welke koers de KNB op gaat, maar je bent zelf primair verantwoordelijk voor jouw ambtsuitoefening. Wat interessant is, is dat de KNB jou al twee keer gewezen heeft op de wetswijziging in het Notariaat Magazine van mrt 2013 en in een nieuwsbrief (en op 2 oktober 2014 voor de derde keer). Kennelijk heb je de eerste twee gemist, of niet de moeite genomen jouw modellen aan te passen.

Met een tucht- en/of schadezaak zijn vele tientallen uren gemoeid (die jouw ex-cliënt echt niet wil betalen) en je loopt aan tegen hoge externe kosten van rechtsbijstand en het slurpt bijzonder veel energie. En je zult moeten proberen de schade te verhalen op jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij. Genoeg redenen om dit soort ellende proberen te voorkomen.

Om welke bepaling gaat het in casu? artikel 1a lid 1 letter h Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994);

“uit de regelgeving van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.”

Let op, er zijn nog meer regels waaraan de statuten van een ANBI moeten voldoen. En bij elk gesprek met een stichting of vereniging dient ter sprake te komen of het een ANBI is of niet. Daarvoor helpt alleen een ijzersterk geheugen, of als je daaraan twijfelt of je niet kunt herinneren of je dat hebt, een goede checklist.

Wat had jij kunnen doen om de ellende die met het bovenstaande verbonden is, te voorkomen? Lees de berichten van de KNB, en onderhoud jouw modellen en kijk in de wet als er een wettelijke bepaling is waarop een beroep wordt gedaan. Je kunt er ook voor kiezen het modellenonderhoud uit te besteden.

Ben jij benieuwd waaraan de statuten van een ANBI nog meer moeten voldoen? Stuur mij dan voor 31 december 2014 jouw e-mailadres via dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl en ik stuur jou gratis een model. Je kunt ook naar onze website gaan en je aanmelden op onze nieuwsberichten, dan ontvang je ook gratis een van onze modellen waarin de ANBI-status als variant is ingebouwd.