maandag 17 november 2014

Oneigenlijke turboliquidatie

Onlangs kwam de vraag op of een turbo liquidatie mogelijk is na uitkering van alle reserves en het gehele op de aandelen gestorte bedrag. 

Het schijnt regelmatig op deze wijze te gebeuren. Maar heb je dan een BV die geheel geen activa meer heeft?
Een voorbeeld: 
 Actiefposten                                                          Passiefposten
 Kas 100                                                                 AK 100
 Effecten 100                                                          Reserves 100                                  
 Bank 100                                                               Crediteuren 100 
Ik denk dat we moeten onderscheiden: (1) uitkering van winst en reserves (2:216 lid 1 en verder BW is van toepassing (eigen vermogen moet groter zijn dat wettelijke en statutaire reserves en uitkeringstest)) en (2) het geheel teruggeven van gestort kapitaal (dat laatste is niet bij wet geregeld, wel de kapitaalvermindering ex 2:208 BW (maar die kijkt naar het nominale bedrag). 
 Kapitaalvermindering kent twee hoofdmethoden: 
1. Intrekking: Je zult echter één aandeel moeten laten uitstaan (2:175 lid 1 BW) en de nominale waarde van dat ene aandeel correspondeert doorgaans met een actiefpost (of met een negatieve reserve). 
2. a. Terugbetaling: het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen (maar er zal altijd een fractie van de kleinste valuta als nominaal bedrag overblijven. De nominale waarde van dat aandeel/die aandelen correspondeert doorgaans met een actiefpost (of met een negatieve reserve). 
b. Ontheffing van de verplichting tot storting: en is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag. 2.a is van overeenkomstige toepassing. 
Kapitaalvermindering biedt geen soelaas, want je kunt niet terug naar een vennootschap zonder uitstaande aandelen of naar aandelen zonder nominaal bedrag.

Ik denk overigens dat je het gestorte bedrag niet mag teruggeven, anders dan bij wijze van kapitaalvermindering. Laat je je aan die gedachte niets gelegen liggen, dan lijkt het mogelijk dat de vennootschap met de bank de crediteuren betaalt en de kas en effecten aan de aandeelhouder geeft (doeloverschrijding etc daargelaten). Dan lijkt het of de BV geen actief meer heeft, en als je dan snel het besluit tot ontbinding neemt, lijkt de Turbo de juiste weg.

Maar het terugbetalen van het gestorte bedrag maakt dat het aandeel niet meer is volgestort en dan heeft de vennootschap een direct opeisbare vordering op de aandeelhouder tot volstorting (de aandeelhouder kan bedingen dat hij het pas later hoeft te voldoen 2:191 BW). Dit is een bate als bedoeld in 2:19, lid 4 BW. Ik denk dat het daarom niet kan. 

Wanneer kan een turbo wel? Als er een echt geen baten meer zijn en dus het aandelenkapitaal wegvalt tegen een negatieve reserve. 
Zijn er alternatieven? Ja de diamond turbo liquidatie: Overdracht (ten titel van liquidatie-uitkering) van het gehele actief onder de verplichting tot overname van het gehele passief/rechtsverhoudingen, alles onder de opschortende voorwaarde dat de AV tot ontbinding besluit en natuurlijk met inachtneming van alle overnameformaliteiten en leveringshandelingen.

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info