Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 17 december 2014

Personele unie

Is het mogelijk om in statuten van Stichting A op te nemen dat de bestuurders van Stichting B qualitate qua bestuurders zijn van Stichting A? M.a.w. is een volledige automatische personele unie toegestaan?Deze vraag kwam van een van onze gebruikers.

Eerst een overweging:

Stel je richt op Stichting A met als doel: help IS de winter door en je neemt op in de statuten van Stichting A dat het bestuur wordt gevormd door het bestuur van de Raad van State of het bestuur van Stichting Amnesty International.  Het antwoord op de vraag wordt dan meteen duidelijk, toch? Het juridische argument is dat je de bestuurders de mogelijkheid ontneemt om ontslag te nemen uit het bestuur van Stichting A, zonder ontslag te nemen uit de andere functie en dat is in strijd met ons recht.

De oplossingen:

1. richt de statuten van Stichting A in met een normaal

bestuursbenoemingsregime en bepaal dat het bestuur ook uit één lid kan bestaan en dat bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Benoem als eerste bestuurder (natuurlijk met haar schriftelijke toestemming) Stichting B.

2. bepaal in de statuten van Stichting A dat bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door Stichting B. Maak niet de klassieke fout om geen regeling te geven voor wat er gebeurt als Stichting B niet meer bestaat (liquidatie, fusie, splitsing). M.a.w. wie benoemt dan het bestuur? Laat beide stichtingen een overeenkomst sluiten waarin Stichting B zich verplicht om haar bestuur te dupliceren in Stichting A.

Als jij een andere oplossing hebt, of het niet eens bent met de stelling dat een volledige automatische personele unie niet mogelijk is, stuur dan een e-mail naar: dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl