Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 24 november 2015

Werk aan de winkel!

Met ingang van 1 november 2015 is boek 2 Burgerlijk wetboek gewijzigd. De wetswijziging heeft tot gevolg dat het ingesleten gebruik de jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar te deponeren, voor de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen, moet worden herzien. Immers artikel 2:394, lid 3 nieuw BW bekort die periode met een maand.

Het verdient aanbeveling jouw cliënten en bevriende accountants hierop te wijzen. Het verdient voorts aanbeveling jouw cliënten en bevriende accountants te wijzen op het feit dat de statuten met ingang van het volgende boekjaar mogelijk in strijd zijn met de wet en daarom aanpassing behoeven. En sta bij die gelegenheid ook nog even stil bij artikel 2:210, lid 5 BW, voor het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, want dan is ondertekening van de jaarrekening automatisch vaststelling (tenzij de statuten anders bepalen) en dat heeft ook negatieve invloed op de deponeringstermijn.

Kortom, werk aan de winkel!