Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 26 februari 2016

De Hoge Raad maakt korte metten met half werk en het parlement met de vervaltermijn voor klachtrecht.

smoking gun feb 2016

Twee recente uitspraken laten zien dat de rechter weinig op heeft met halfbakken werk.

  1. Als je niet kunt laten zien dat je de cliënt ergens niet voor hebt gewaarschuwd, wordt aangenomen dat je hem niet hebt gewaarschuwd. De bewijslast ligt dus bij jou. Zorg dus voor een goed besprekingsverslag! (HR 19 februari 2016, nr 15/01318 (HR:2016:288))
  2. Als jouw klerk niet goed nadenkt met het kiezen van een transportdatum, terwijl er nog e.e.a. aan notarieel voorwerk moet gebeuren waardoor er vertraging optreedt die tot schade leidt, ben je daar 100% aansprakelijk voor. (HR 19 februari 2016, nr 14/05284 (HR:2016:270))

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met artikel 99, vijftiende lid, van de Wet op het notarisambt:  het koppelen van de vervaltermijn uit de klachtprocedure aan het redelijkerwijs bekend worden van het handelen of nalaten. Hierdoor blijft een notaris in principe levenslang tuchtrechtelijk verantwoordelijk.

De omgeving om ons heen dwingt de beroepsgroep om veel zorgvuldiger te acteren. Is dat slecht nieuws?

Nee natuurlijk niet: het is een erkenning van de belangrijke rol die aan de notaris toekomt. Het is de prijs die een individuele notaris bij tijd en wijle moet betalen voor het domeinmonopolie van het gehele notariaat. En het is JOUW SMOKING GUN om tegen de goedkoopste notariszoeker te zeggen: Ik wil u graag helpen, maar dan op mijn condities. Ik word gedwongen nog zorgvuldiger te acteren en daarom kan ik het niet doen voor de prijs die u in uw hoofd heeft. En houd dan je rug recht. Als jouw collega dat ook doet, gaat het goed. En doet jouw collega dat niet, dan heeft hij het even heel druk en loopt zodoende veel meer risico, want dan kan hij simpelweg alle checks, balances en belehrungen niet uitvoeren.

Gebruik deze ontwikkelingen om jouw werkwijze te herzien. En gebruik deze ontwikkeling om jouw tarieven te herzien. Stel je cliënt centraal en verdubbel daarom je prijs. Je moet hem immers optimaal helpen! Weet je nog: als je je prijs verdubbelt, en minder dan 50% van je klanten loopt weg, heb je nog steeds meer geld en minder kans op een claim.

Cliënten lopen echter niet weg. Waarom niet? Dat komt door de werking van de Circle of trust:

Hoe wordt een vreemde jouw cliënt?

Stap 1: hij moet jou leren kennen.

Stap 2: hij moet jou aardig gaan vinden.

Stap 3: hij moet jou vertrouwen.

Stap 4: mogelijk: wordt hij jouw cliënt.

Stap 5: Is hij eenmaal jouw cliënt, zorg dan dat hij jouw ambassadeur wordt, zodat hij jou helpt bij Stap 1 en 2. Je maakt van een cliënt een ambassadeur door hem het gevoel te geven dat hij op de eerste plaats komt. Door hem meer te geven dan wat hij verwacht. Door je afspraken (vroeg)tijdig na te komen. Overdelivery heet dat.

Er staat geen EURO teken in de Cirkel of Trust. Dat betekent dat prijs juist niet belangrijk is om nieuwe cliënten aan te trekken. Gek genoeg onderscheiden vele notarissen zich nog steeds uitsluitend op prijs.

Klanten zoeken de goedkoopste prijs, cliënten zoeken een adviseur die ze vertrouwen. Is er vertrouwen, dan speelt prijs nauwelijks nog een rol.

Door bovengenoemde ontwikkelingen, heb je geen andere keus dan het uiterst zorgvuldig doen van je werk.