woensdag 28 september 2016

UBO: N.V. met toonderaandelen?

De afgelopen tijd ontvingen wij een aantal keer  het verzoek: hebben jullie ook een model voor een N.V. met aandelen aan toonder?

Waar komt deze hernieuwde belangstelling voor aandelen aan toonder vandaan? Navraag leerde dat dit voorsorteert op de aanstaande UBO-wetgeving.

Interessant is verder dat de PvdA-Kamerleden Recourt en De Groot ook een verbod op toonderaandelen voorstelden. Dat was om hun Centrale register van aandeelhouders waterdichter te krijgen. Immers toonderaandelen neem je niet op in een register.

De wens van de Europese Unie criminaliteit te bestrijden, lijkt een beetje door te slaan: het geeft criminelen een openbaar register waarin te vinden is bij wie wat te halen valt.

Als jouw cliënt wil verhullen wie er achter een entiteit schuilgaan door het invoeren van toonderaandelen, mag je daar als notaris zonder meer aan meewerken? In breder kader, mag je als notaris meewerken aan het opzetten van een structuur met als (voornaamste) doel het voldoen aan een (toekomstige) wettelijke verplichting onmogelijk te maken?

Wat vind jij? Plaats jouw mening hieronder.

Helpen toonderaandelen bij de opgave wie de UBO is?

De brief van 10 februari 2016: Betreft Contouren UBO-register van minister Dijsselbloem meldt het volgende:

“Een UBO is degene die formele of feitelijke zeggenschap heeft (‘control’ in het Engels). Indicaties voor die zeggenschap kunnen te vinden zijn in een toereikend percentage van eigendom, aandelen en/of stemrechten, maar ook als iemand bijvoorbeeld het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan kan hij daardoor UBO zijn. Wanneer alle mogelijke middelen zijn beproefd om uit te vinden wie formele of feitelijke zeggenschap heeft en niemand als UBO is te achterhalen, of wanneer er twijfel bestaat of de achterhaalde persoon of personen wel UBO is of zijn, kan als uiterste optie een natuurlijk persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel kwalificeren als UBO.”

Weet het bestuur van een N.V. waarvan alleen toonderaandelen uitstaan wie de UBO is? Bij de aanmelding voor de (jaar)vergadering (van aandeelhouders) zal duidelijk zijn wie zich meldt, maar daarna is het weer de vraag of die persoon nog steeds aandeelhouder is. Het lijkt derhalve verdedigbaar dat men niet kan zeggen wie de UBO is en daardoor zal deze structuur kunnen helpen bij de voorkoming van UBO-opgaven. Natuurlijk zullen we de tekst van het wetsvoorstel moeten afwachten.

Heb je eenmaal een N.V. met aandelen aan toonder, ben je dan opeens van de radar verdwenen?  Waartoe het jaarrekeningenrecht, het fiscale recht en governance codes dwingen om openheid van zaken te geven, hebben we niet nader uitgezocht.

Een paar initiële gedachten/bezwaren komen echter op:

De Wet giraal effectenverkeer is destijds onder andere in het leven geroepen voor de dematerialisatie van effecten, omdat er nog wel eens iets aan de hand was met toonderstukken: kwijt, verbrand, onleesbaar, gestolen etc.

Verder moet je aandeelbewijzen, dividendbladen en talons gaan maken en uitgeven, of daarbij helpen.

Zijn er eenmaal aandelen aan toonder, dan moet jouw cliënt de vergaderingen aankondigen in een landelijk verspreid dagblad en moet hij de wettelijke oproepingstermijn inachtnemen. Hij moet dan gaan nadenken over het inregelen van een registratiedatum en stemmen op afstand systeem etc. Besluitvorming buiten vergadering (het schriftelijke rondje) is dan niet mogelijk.

En dan heb je een N.V., waarop de flexibilisering van ons vennootschapsrecht van oktober 2012 niet van toepassing is.

Kortom: Vraag je af of je de cliënt wel moet adviseren om te  kiezen voor aandelen aan toonder.

De 4-de Antiwitwasrichtlijn voorziet namelijk in een uitzondering: (artikel 30, lid 9): “De lidstaten kunnen in uitzonderlijke omstandigheden per geval voorzien in een uitzondering op de in lid 5, onder b) en c), bedoelde toegang tot alle of tot een gedeelte van de informatie over de uiteindelijk begunstigden), indien die toegang voor de uiteindelijk begunstigde blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie inhoudt of indien de begunstigde minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is. […]”

De vraag is natuurlijk of jouw cliënt daarvoor in aanmerking komt. In breder perspectief: is dat gevaar van blootstelling niet bij iedereen reëel?

(c) foto: William Creswell

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info