Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 27 juni 2017

Eens gegeven, blijft gegeven

Als achteraf blijkt dat de situatie anders was dan jij had gedacht, komt dat voor jouw rekening. Jij moet immers alle scenario’s doordenken voordat je je handtekening zet. Er geldt geen bedenktijd voor jouw handtekening: Eens gegeven, blijft gegeven…..

Jouw handtekening heeft waarde. Zonder jouw handtekening kan de cliënt de beoogde rechtshandeling niet verrichten. Als je je handtekening te lichtvaardig zet, help je op het eerste gezicht de cliënt, maar uiteindelijk niet jezelf en ook niet de maatschappij en ten langen leste ook niet de cliënt, want als blijkt dat het niet goed was, bouwt hij ook voort op drijfzand.

Dat is de reden waarom er aan jouw vak zulke zware eisen worden gesteld. Zowel de eisen voordat je het vak kunt uitoefenen, voor je benoeming als de eisen die blijven gelden gedurende de tijd dat je het vak uitoefent en de nasleep als je bent gestopt.

Een overzicht van de eisen:

 • 6 jaar VWO
 • 4 jaar studie
 • 6 jaar stage
 • een voltooide beroepsopleiding
 • een goedgekeurd ondernemingsplan en betaling van vele duizenden euro’s beoordelingskosten
 • een volbracht toetredingsassessment
 • jaarlijks onderworpen zijn aan verplichte 20 P.E.-punten á EUR 100 per punt
 • de verplichte kwartaalrapportage aan het BFT
 • periodiek onderworpen te zijn aan peer reviews
 • een verplicht lidmaatschap van de KNB
 • voor ieder wissewasje heb je rekening te houden met alle belangen van alle betrokkenen
 • voor ieder wissewasje moet je betrokkenen uitgebreid belehren
 • onbezoldigd incassobureau voor de overdrachtsbelasting
 • onbezoldigd opsporingsambtenaar voor ongebruikelijke transacties
 • onderworpen aan een pittig tuchtrecht, waarbij je meestal zelf voor al jouw kosten opdraait
 • onderworpen aan een steeds uitdijende baaierd van wetten, verordeningen en uitvoeringsregels
 • jaarlijks vele duizenden euro’s aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspremies
 • onderworpen aan een verplicht pensioen waar nu al behoorlijk op wordt gekort
 • een langjarige bewaarplicht van dossiers en akten
 • gedurende 20 jaar aangesproken te kunnen worden op (vermeende) beroepsfouten 
 • honderden indirecte uren per jaar aan modellenbeheer, acquisitie, permanente educatie, BFT en peer review tijdsbeslag, strategie en kantoormanagement.

Welk ander beroep heeft net zulke zware eisen?

Bedenk voordat je je handtekening zet, wat de waarde van jouw handtekening is voor jouw cliënt. Laat jezelf betalen overeenkomstig de waarde die jij toevoegt.

Een cliënt heeft er vanuit zijn perspectief bezien alle belang bij om jou te doen geloven dat jouw handtekening weinig waarde heeft. Hij moet het immers betalen en mensen houden doorgaans niet van betalen.

Laat de cliënt zien wat je allemaal doet voordat je je handtekening zet. Laat de cliënt zien wat je hebt gedaan en nog zult moeten doen om jouw handtekening te kunnen blijven zetten en om eenmaal gezette handtekeningen waarde te laten behouden. Laat de cliënt weten dat jouw handtekening staat voor zekerheid. Laat je cliënt weten dat ook jaren na dato jouw handtekening nog steeds waarde heeft en kan gelden als verzekering. Als je dat inzichtelijk maakt, zal de cliënt geen enkele moeite hebben met de factuur. En heeft hij dat nog steeds, wellicht moet jij hem dan niet als cliënt willen hebben.

Een voorbeeld uit de praktijk: een man, zakelijke cliënt van de notaris met zijn concern, wil zijn huwelijkse voorwaarden wijzigen, omdat hij verwacht dat zijn huwelijk geen lang leven meer beschoren is. Als je niet oppast, laat je je voor zijn karretje spannen en als je dan een akte passeert waarvan de vrouw niet precies weet wat de consequenties zijn, heb je het op korte termijn ogenschijnlijk goed geregeld, maar op langere termijn een akte gepasseerd waarvan de inhoud met een beroep op dwaling kan worden genegeerd. Leg jouw cliënt uit dat je hem alleen maar echt kunt helpen, als de pijn NU wordt genomen en volstrekt duidelijk is wat de gevolgen voor de toekomstige ex zijn. Laat hem zien dat zijn belang parallel loopt met jouw belang: zijn vrouw moet het begrijpen, anders levert het hem en jou grote problemen op als zij later stelt het niet begrepen te hebben. Dat is absoluut buiten je comfortzone en buiten die van de cliënt, maar dit is de enige manier om het goed te doen. Staat jouw handtekening er eenmaal onder, dan kun je er niets meer aan veranderen.

Een notaris kan in de uitoefening van zijn vak nu eenmaal niet dwalen!  Hij kan echter wel dwalen door zich hier niet voldoende voor te laten betalen!