Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 21 oktober 2019

De goedkoopste legalisatie

Heb jij – zoals in ons vorige bericht vermeld – de berekening gemaakt van het bedrag dat jij gemiddeld per dossier moet omzetten om break-even te draaien? Dan ben je toe aan deel zeven van ‘Durf te rekenen: het verborgen verlies’. Heb jij die mail gemist of wil je het nogmaals berekenen, klik dan HIER.

Wat reken jij voor een eenvoudige legalisatie? En wat zou een legalisatie moeten kosten (als je alle kosten in de prijs tot uitdrukking brengt)? En wat zou jij ervoor moeten rekenen als jouw businessmodel is dat je afrekent op basis van de bestede tijd?

Hoeveel tijd denk je dat jij en jouw medewerkers (ook de boekhouder en de incassomedewerker) op jouw kantoor gemiddeld aan een legalisatie besteden? Minder dan 0,3 uur? Vul de rekenhulp in en je weet het. Klik HIER voor de rekenhulp. Maak een print van de ingevulde pagina als je het wilt bewaren, wij slaan niets op. Als je de pagina verlaat, worden de ingevulde gegevens gewist.

Voor een beter (vergelijkend) inzicht kun je hetzelfde doen voor een transport en hypotheek, klik HIER. Maak een print van de ingevulde pagina als je het wilt bewaren, wij slaan niets op. Als je de pagina verlaat, worden de ingevulde gegevens gewist.

Er zit doorgaans een verschil tussen wat je denkt dat de footprint van een dossier is en wat het in werkelijkheid is en dat maakt zichtbaar wat het grootse probleem van het notariaat is, namelijk: het verborgen verlies. Je geeft tijd weg aan jouw cliënten en weet niet hoeveel, aan wie en waarvoor. En daardoor reken je te weinig voor jouw werkzaamheden.

Elk dossier neemt doorgaans (veel) meer tijd in beslag dan je aanvankelijk zou inschatten, ook als er niets onverwachts gebeurt en niets misgaat. En er speelt ook nog het volgende: ieder mens heeft de natuurlijke neiging zijn gespendeerde tijd naar beneden af te ronden (oprechte bescheidenheid of de angst om dom te lijken?).

Bovendien hebben mensen de neiging om het verwachte tijdsbeslag per dossier te laag in te schatten. We willen vooral niet dat het (te) duur is (lijkt).

Ga maar na: als je de hele dag in verschillende dossiers hebt gewerkt en je gaat aan het einde van de dag jouw gewerkte tijd boeken op de verschillende dossiers, kom je vaak nog niet eens aan 3,5 uur, terwijl je er echt wel 7 uur hebt gewerkt. Dit komt door bovenstaande redenen en doordat je talloze malen wordt gestoord, door tientallen telefoontjes, collega’s die af en aan binnenlopen om iets te vragen of mede te delen, een afspraak die er moet worden tussengeschoven, een vriend die belt om even een afspraak te maken. Werk je de hele dag aan één dossier, dan is het veel makkelijker.

Met de rekenhulp ‘Kosten per dossier’ reken je precies uit wat een dossier gemiddeld moet opbrengen voor een gezonde bedrijfsvoering. Wil je dat nog eens doen, klik dan HIER. Met de rekenhulp ‘Voetprint Transport en Hypotheek’ weet je hoeveel tijd er gemiddeld aan een bepaald dossier zal worden besteed.

In het notariaat zijn er grosso modo twee businessmodellen (businessmodel is het model waarmee/de manier waarop jij de voor jouw toegevoegde waarde laat betalen):

  1. je rekent af op basis van de aan het dossier bestede tijd (daarbij worden uurtarieven gehanteerd die hoger zijn dan in de meeste andere branches, en dat komt omdat in een notariskantoor er nu eenmaal veel indirecte uren worden gemaakt (PE-opleiding, vaktechnisch overleg, modellenbeheer etc)); of
  2. je rekent af op basis van vaste tarieven per transactie/verrichting.

Met behulp van beide rekenhulpen kun je zien waar het lek zit en nu kun je er intelligent en doorwrocht op reageren.

Alleen als je weet waar het lek zit, kun je strategieën verzinnen om het lek boven te krijgen en te dichten. Kosten omlaag en prijs omhoog is de kortste klap, maar er is veel meer mogelijk. Benieuwd? Neem contact op met Wendy Bootsman, consultant praktijkontwikkeling, voor een afspraak om hier samen naar te kijken (telefoon 06 516 909 23 of e-mail: wendy.bootsman@praktijkgenerator.nl).

In ons volgende bericht staan we stil bij een aantal strategieën om hier verandering in te brengen.