maandag 20 april 2020

Hoe kun je de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in je praktijk implementeren?

Aandachtspunten

 1. Vaststelling van het niet kunnen verschijnen:

Lid 1 van artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid: Hoe laat je je als notaris overtuigen dat de persoon NIET KAN verschijnen?

In de nota naar aanleiding van het verslag antwoordt de minister op deze vraag: In gevallen waarin fysiek contact strikt genomen wel mogelijk is, is het aan de notaris zelf om te bepalen of het onder de huidige omstandigheden wenselijk is dat partijen naar het kantoor van de notaris komen of dat de notaris naar partijen toe zou moeten gaan.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Je hebt als notaris meegewerkt aan een Skypetestament en iemand claimt: testament nietig, want hij kon wel verschijnen, maar hij deed het gewoon niet. Wie stelt, die bewijst: dus meneer laat u maar zien…

Maar de dossierplicht brengt mee dat de notaris moet kunnen bewijzen dat hij de juiste afweging heeft gemaakt. Ik denk dat een schriftelijke verklaring van de erflater op zijn plaats is. Verderop volgen voorstellen voor modelteksten.  Een opname van de audiovisuele communicatie kan ook helpen bij de dossierplicht. Zorg ervoor dat je toestemming krijgt om het skypepasseren op te nemen. Deze toestemming hebben we ook in het ontwerp van het model verwerkt.

De veiligste weg: U stelt dat u niet kunt verschijnen. Stuur mij a.u.b. een brief van uw arts waarin hij verklaart dat het onverantwoord is om te reizen en dat u daarom NIET op mijn kantoor (of ik bij u in (zieken-)huis MAG LANGSKOMEN. Met de uitleg van de Minister lijkt dit laatste niet nodig.

 1. Testateur moet in Nederland zijn:

Er is door Tweede Kamerleden onbedoeld een extra notarieel checkpunt ingeslopen: Zij vroegen:

“Bijvoorbeeld wanneer een testateur zich vanwege een «lockdown» in het buitenland bevindt? Graag vernemen deze leden een reactie hierop.“

De minister antwoordt: “De tijdelijke voorziening in artikel 26 van het wetsvoorstel is ook toepasbaar bij werkzaamheden die de notaris buiten zijn plaats van vestiging, in Nederland, verricht, bijvoorbeeld wanneer de notaris zich naar een verpleeghuis dat buiten zijn plaats van vestiging is gelegen, zou moeten begeven voor het opmaken van een testament. De bevoegdheid van de notaris is beperkt tot Nederland. Artikel 13 van de Wet op het notarisambt, noch artikel 26 van het wetsvoorstel is bedoeld voor mensen die in het buitenland verblijven. {{Noot PG: Waarom eigenlijk niet, als de notaris maar in Nederland is?}} Zij kunnen gebruik maken van de lokale mogelijkheden volgens de wettelijke regels van het desbetreffende land. In dat verband kan worden verwezen naar het Haags Testamentsvormenverdrag.”

De notaris moet – om het onbedoelde neveneffect van deze Kamervraag het hoofd te bieden – nagaan of de testateur zich ten tijde van de videoverbinding in Nederland bevindt. Hoe kun je daaraan voldoen? Laat de testateur aan een lid van de verpleging vragen: “Waar zijn we nu en wat is de datum?” Antwoord: “In het … ziekenhuis in …. En het is vandaag … … 2020.”

 1. Aan welke vereisten moet de audiovisuele verbinding voldoen?

Artikel 26 lid 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid: “voldoet aan de eis dat het de notaris in staat stelt de identiteit van partijen bij de akte of door hen gevolmachtigde personen en eventueel andere personen vast te stellen”

Ik leid af uit de nota naar aanleiding van het verslag dat de testateur zijn ID-bewijs voor de camera moet houden en dat het audiovisuele communicatiemiddel dus NIET ook een speciale ID-scanner behoeft te zijn.

 1. Andere aandachtspunten:

Is er een schriftelijk verklaring van de testateur nodig? Ik zou dat wel adviseren. Klik HIER voor een ontwerp van een model.

 1. Filmscript

Maak een filmscript en bespreek dat vooraf met de niet verschijnende comparant. Items die aan de orde moeten komen, zijn opgenomen in het eerder genoemde model.

Zorg ervoor dat de erflater de datum en de plaats uitspreekt, dat hij door beeld (bijvoorbeeld van het naambord van het ziekenhuis, een verklaring van een arts of verpleger uit het ziekenhuis of van het adres, of van de parkeerplaats waarop nagenoeg uitsluitend auto’s met een Nederlands kenteken staan geparkeerd voldoende aannemelijk maakt dat hij zich in Nederland bevindt.

 1. Dossierplicht: bewaar de opname

Zorg ervoor dat je toestemming hebt om de audiovisuele communicatie op te nemen en de opname van de audiovisuele communicatie wordt opgeslagen op jouw kantoorsysteem, zodat je hem als bewijsstuk in een procedure kunt opvoeren. Bereid dit voor, zoek op internet op hoe je een videoconferentie kunt opnemen en kunt opslaan en test dit van te voren met een collega. Als je met de cliënt aan de slag gaat, moet alles vlekkeloos werken.

 1. Andere zaken

Vergewis je ervan dat de testateur compos mentis is en dat er geen andere personen in de ruimte aanwezig zijn.

Denk ook goed na over de vraag of de huwelijkse voorwaarden moeten worden aangepast, en over andere zaken van estate planning. Een testament kan bijna nooit als stand alone worden behandeld. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze Checklist

 1. Testament en andere akten

Dit bericht is geschreven met het testament in gedachten. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is echter ook van toepassing op andere notariële akten, bijvoorbeeld de hypothecaire volmacht.

 1. Een Model van de akte:

Hoe schrijf ik dat op in mijn akte? Klik HIER voor een ontwerp van een model. Wij houden ons van harte aanbevolen voor suggesties, aanvullingen, correcties en verbeteringen. Dit is de grondgedachte achter ons modellensysteem: Samen zijn we sterker…

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info