Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 15 december 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft invloed op de statuten van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en in mindere mate op B.V.’s en N.V.’s.

Uiteindelijk zullen alle statuten van bestaande rechtspersonen onder handen moeten worden genomen. De minister van justitie doet dat af als minimale wijziging, die nauwelijks iets hoeft te kosten. Voor de uitvoerige beschouwing van het overgangsrecht verwijs ik naar WPNR 7285.

Nu  je dit weet, hoe integer is het dan om bij oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen die voor 1 juli 2021 plaatsvinden geen rekening met de wetswijziging te houden?

Je zult hoe dan ook aan de bak moeten en vóór 1 juli a.s. jouw modellen hierop moeten aanpassen. En jouw cliënten van de wijzigingen op de hoogte moeten brengen en meegeven dat er iets moet gebeuren. Dat laatste kun je zien als een last, maar ook als een kans: de wetgever geeft jou aanleiding om met (besturen van) rechtspersonen contact op te nemen. Bespreek dan ook meteen even de UBO-verplichtingen.

Als je geen zin (of geen tijd, of beiden) hebt om je modellen aan te passen, kun je ook vragen aan jouw modellenleverancier of hij het in orde wil maken.

Als je het aan ons vraagt, ben je te laat, wij hadden het voor de zomer al in onze modellen verwerkt.