Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 2 februari 2021

Centrale aandeelhoudersregister (CAHR), wie wordt de beheerder?

Wie moet de beheerder van het Centrale Aandeelhoudersregister (CAHR) worden? De KNB, de KvK of een ander? Welke organisatie heeft de beste papieren en de beste ervaring met automatisering en beheer van registers? Dat lijkt me de belangrijkste vraag.

KvK

De KvK heeft ervaring met de uitvoering van het Handelsregister en met de LEI. Het CAHR zou hier goed kunnen worden ondergebracht.

Kadaster

Waarom denkt men niet aan het Kadaster? Die organisatie is bij uitstek toegerust om de input van min of meer ongestructureerde data te verwerken tot een eigendomsketting. Het is gewend aan het proces van de ontvangst van een akte om vervolgens daaruit gestructureerde data te distilleren en die te verwerken in de leggers om het eigendomsspoor te kunnen volgen. En om daar de specifieke titels aan te koppelen. Ik heb er nog niet veel over gehoord, maar volgens mij zou het Kadaster ook een serieuze kandidaat voor de beheerder van het CAHR moeten zijn.

Ministerie van Financiën

Waarom denkt men niet aan de centrale overheid als organisatie om het CAHR te beheren/bewaren?

KNB: The Crowd

Je kunt ook denken aan iets moderns, namelijk de Crowd. Laat het CAHR beheren of beter gezegd bewaren (net als de bewaarder bij het Kadaster) door de KNB (of een (not) for profit organisatie op afstand van de KNB) en laat het vullen door de Crowd.

In mijn vorige bericht schatte ik de werkzaamheden bij de initiële invoer in op 1 mio werkuren, het geen neerkomt op 625 fte voor 1 jaar, en 26 fte voor het jaarlijkse reguliere werk. Het CAHR is technisch gesproken een heel ander register dan het Centrale Testamentenregister (CTR) en het Centraal Digitaal Repertorium (CDR). De KNB als beheerder ligt voor de hand als de vulling van het CAHR geschiedt vanuit het CDR.

De Crowd wordt gevormd door de 1.269 notarissen (werkzaam in 776 notariskantoren), die het CAHR gaan vullen. Het werk wordt daar nu toch al verricht, zij het nu in het blauwe boekje.

Dan hoeft de KNB geen 625 mensen een jaar lang een kantoorplek aan te bieden en 26 mensen jaar in jaar uit.

Notarissen Coöp 

Je kunt ook denken aan de variant, à la Venduhuis Rotterdam, waarbij een coöperatie waarvan alleen notarissen lid mogen zijn, eigenaar is van het CAHR. De notarissen gaan zelf de functie van bewaarder vervullen. Dat kan als een zelfsturende organisatie of steward ownership organisatie worden ingericht. Dan zal de invoer iets minder gestructureerd verlopen en zal de output iets minder gelijkvormig zijn. Maar dat is bij het blauwe boekje nu ook al zo, en leidt niet tot grote problemen. Deze Coöp kan dan ook de Crowd als genoemd in de vorige alinea inschakelen.

Blockchain

Het bovenstaande is gebaseerd op oude techniek en centrale registratie. Je kunt ook echt om en een blockchain opzetten, waarin het aandeelhouderschap decentraal wordt bijgehouden via de Nodes (de notariskantoren!) die een private blockchain onderhouden. Er zijn verschillende blockchain discussiefora en dit zou een mooie case zijn om in te duiken. Wellicht is dit de echte oplossing voor het CAHR.