Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 26 februari 2021

Interactief en in eenvoudige stappen uw akte actueel en volledig op maat

Er zijn tegenwoordig aanbieders van modellen die claimen dat de modellen zich vullen vanuit de kaartenbak van het notariële softwarepakket. Dat klinkt heel erg goed!

De tijdwinst en het gemak dat daarmee kan worden behaald, kent drie kanttekeningen:

  1. De comparitie van de akte bevat verreweg de meeste dossierspecifieke informatie. Die wordt echter al volledig opgeleverd vanuit de notariële softwarepakketten. Daarvoor is dus geen intelligent model meer nodig.
  2. Als een dossier moet worden aangemaakt, vullen de medewerkers vaak alleen de strikt noodzakelijke gegevens in omdat er (snel) een dossiernummer moet zijn. Niet verplichte gegevens bijvoorbeeld dossierspecifieke informatie worden vaak (in de haast) overgeslagen. Als die velden niet in de kaartenbak worden ingevuld, zullen de modellen -hoe intelligent ook- deze informatie niet kunnen ophalen. Deze informatie wordt on the flight in de akte etc. ingevuld.
  3. Uit ervaring met de verschillende softwarepakketten blijkt dat het aantal velden die in de kaartenbak kunnen worden ingevuld met dossierspecifieke informatie in de praktijk nogal tegenvalt.

Dit zo overziend doet de vraag zich voor hoeveel tijdwinst en efficiëntie de claim dat de modellen worden gevuld met gegevens vanuit de kaartenbak daadwerkelijk oplevert.

Interessant is nog de vraag in hoeverre de intelligente modellen die zich vullen met de gegevens vanuit de kaartenbak en de rekenhulp vanuit de notariële softwarepakketten ook al in overeenstemming zijn met de Wet differentiatie overdrachtsbelasting die per 1 januari 2021 in werking trad. En met de Wet bestuur en toezicht die medio 2021 in werking treedt.

PraktijkGenerator heeft er destijds voor gekozen om intelligente modellen aan te bieden die volledig softwarepakket onafhankelijk zijn. Via een eenvoudige vraag en antwoord spel beantwoord je specifieke vragen die in het model aan de orde komen om het op maat te snijden. Vervolgens kopieer je het eindfabricaat naar je softwarepakket en wel in het lichaam van de akte. De comparitie en de staart zijn al aangemaakt vanuit het softwarepakket. Klik, klak, klaar: passeren maar!

De dossierspecifieke velden in het model (bijvoorbeeld de naam van de op te richten vennootschap of de kadastrale aanduiding van een perceel hebben wij van een unieke code voorzien. Dit hebben wij gedaan om de notariële softwarepakketten de mogelijkheid te bieden met een eenvoudige mailmerge deze codes op te zoeken en te vervangen door de data die in de kaartenbak van het softwarepakket is ingevuld. Het is aan de individuele leveranciers van de notariële softwarepakketten of zij die koppeling willen maken.