Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 26 mei 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking!

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft invloed op de statuten van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, stichtingen en in mindere mate op B.V.’s en N.V.’s.

Uiteindelijk zullen alle statuten van bestaande rechtspersonen onder handen moeten worden genomen. De minister van justitie doet dat af als minimale wijziging, die nauwelijks iets hoeft te kosten. Voor een uitvoerige beschouwing van het overgangsrecht verwijs ik naar WPNR 7285.

Je zult hoe dan ook aan de slag moeten gaan en jouw modellen hierop aan moeten passen. Of je kunt ervoor kiezen dat door ons te laten doen. Je bespaart je daarmee ongeveer 35 uur modellenwerk.

Laat deze wetwijziging een boost aan jouw rechtspersonenpraktijk geven. Breng je cliënten van de wijzigingen op de hoogte en geef mee dat er iets moet gebeuren. Gebruik de nieuwe checklists voor oprichting of statutenwijziging van de stichting en de vereniging om jou te helpen om alle items uit de Wbtr te bespreken. En om aan jouw Belehrungspflicht te voldoen. En om de kans te vergoten dat je items ontdekt waarmee je jouw cliënt nog beter van dienst kunt zijn.

Wij hebben onze modellen in overeenstemming met deze wetswijziging gebracht. Passeert de akte voor 1 juli, dan gebruiken we overgangsbepalingen, die nu in de modellen staan. Passeert de akte na 1 juli, download dan het model dat na 1 juli in onze modellenbank is opgenomen. Wij hebben ook modellen voor de one tier board bij de stichting, de vereniging en de B.V. gereed. En we hebben onze checklists aangepast.

NB: de invoering van de one tier board bij de stichting en de vereniging is uitgesteld omdat het handelsregister de inschrijving van een uitvoerend of niet-uitvoerend bestuurder nog niet aankan.

Foto: © Dreamstime