Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 18 maart 2022

Aftekenen Organogram?

In één van de berichten van de KNB wordt gemeld dat notarissen niet zomaar UBO-verklaringen en organogrammen moeten aftekenen.

Dat is een understatement. Notarissen zouden nooit een UBO-verklaringen of organogrammen moeten willen aftekenen.

De notaris kan de cliënt natuurlijk wel helpen met bijvoorbeeld de UBO-tracker: Klik HIER om te achterhalen wie de UBO kan zijn en om hem te helpen met het opstellen van een organogram.

Een organogram is de ultieme condensatie van hoe het in elkaar steekt. Maar voor zover daar al duidelijkheid over is, kun je als notaris simpelweg niet vaststellen hoe het werkelijk zit omdat je nooit met zekerheid zult weten of je kennis hebt van bijvoorbeeld onderhandse afspraken of afspraken die zijn vastgelegd in notariële stukken die bij andere notarissen berusten.

Het organogram (een belangdocument als bedoeld in artikel 35b lid 2 Handelsregisterbesluit 2008) is echter wel een geweldig hulpmiddel om te voorkomen dat er (uittreksels uit) documenten bij het handelsregister terechtkomen waar meer informatie mee wordt prijsgegeven dan strikt noodzakelijk is. En het scheelt veel knip- en plakwerk.

Je zult dus altijd moeten afgaan op de verklaring van de cliënt. Laat het bestuur van jouw cliënt ofwel het organogram ofwel de UBO-tracker aftekenen, zodat je je op zijn verklaring baseert.

Als je een voorbeeld van een organogram voor een B.V./stichting administratiekantoor (dat door het HRG in een paar casus is geaccepteerd) wilt ontvangen, stuur dan een mail naar info@praktijkgenerator.nl dan sturen wij jou een voorbeeld.

Het is inmiddels gebleken dat de overheid wil vasthouden aan de deadline van 27 maart 2022 voor de verplichte inschrijving in het UBO-register. Dat is over 9 dagen…

© Foto 152000102 Ratz Attila | Dreamstime.com