Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 7 juli 2023

Eens getekend, blijft getekend

Als achteraf blijkt dat de situatie anders was dan de notaris had gedacht, kan hij er niets meer aan veranderen. Hij moet immers alle scenario’s doordenken VOORDAT hij zijn handtekening zet. Er geldt geen bedenktijd voor zijn handtekening: Eens gegeven, blijft gegeven….. Dat noemen we ook wel rechtszekerheid.

De handtekening van de notaris heeft waarde. Zonder zijn handtekening kunt u als cliënt een beoogde rechtshandeling niet verrichten. Klik HIER voor alle werkzaamheden van de notaris. Als de notaris zijn handtekening te lichtvaardig zet, helpt hij u op het eerste gezicht, maar uiteindelijk niet en ook de maatschappij niet, want als blijkt dat het niet goed was, bouwt u ook voort op drijfzand.

Dat is de reden waarom er aan het vak van notaris zulke zware eisen worden gesteld. Zowel de eisen voordat hij het vak mag uitoefenen, voor zijn benoeming tot notaris, als de eisen die blijven gelden gedurende de tijd dat hij het vak uitoefent en nadat hij is gedefungeerd.

Een overzicht van de eisen:

 • 6 jaar VWO;
 • 4 jaar studie;
 • 6 jaar stage;
 • een voltooide beroepsopleiding van 3 jaar;
 • een goedgekeurd ondernemingsplan en betaling van vele duizenden euro’s beoordelingskosten;
 • een volbracht toetredingsassessment;
 • jaarlijks onderworpen zijn aan 20 verplichte P.E.-punten à € 100,- per punt;
 • de verplichte kwartaalrapportage aan het BFT;
 • periodiek onderworpen zijn aan peer reviews;
 • een verplicht lidmaatschap van de KNB;
 • voor elke zaak heeft hij rekening te houden met alle belangen van alle betrokkenen;
 • voor elke zaak moet hij betrokkenen uitgebreid waarschuwen (belehren);
 • onbezoldigd incassobureau voor de overdrachtsbelasting;
 • onbezoldigd opsporingsambtenaar voor ongebruikelijke transacties;
 • onderworpen aan een pittig tuchtrecht, waarbij hij meestal zelf voor zijn kosten opdraait;
 • onderworpen aan een steeds uitdijende baaierd van wetten, verordeningen en uitvoeringsregels;
 • jaarlijks vele duizenden euro’s aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspremies;
 • onderworpen aan een verplicht pensioen waar nu al behoorlijk op wordt gekort;
 • een langjarige bewaarplicht van dossiers en akten;
 • gedurende 20 jaar aangesproken kunnen worden op beroepsfouten;
 • honderden indirecte uren per jaar aan modellenbeheer, acquisitie, permanente educatie, BFT- en auditstijdsbeslag, strategie en kantoormanagement.

Welk ander beroep kent net zulke zware eisen?

Wat is de waarde van de handtekening van de notaris voor u als cliënt?

U als cliënt heeft er vanuit uw perspectief bezien alle belang bij om zo weinig mogelijk te betalen voor uw notaris. U moet het immers betalen en mensen houden doorgaans niet van betalen.

Realiseert u zich wel dat goedkoop duurkoop kan zijn. Realiseert u zich eens wat de notaris allemaal doet voordat hij zijn handtekening zet. Realiseert u zich eens wat hij heeft gedaan en nog zal moeten doen om zijn handtekening te kunnen blijven zetten en om eenmaal gezette handtekeningen waarde te laten behouden. Zijn handtekening staat voor rechtszekerheid, ook  jaren na dato heeft zijn handtekening nog steeds waarde en kan gelden als verzekering.

Een voorbeeld uit de praktijk: een man, zakelijke cliënt van de notaris, wil zijn huwelijkse voorwaarden wijzigen, omdat hij verwacht dat zijn huwelijk geen lang leven meer beschoren is. Als de notaris niet op zijn hoede is en zich voor het karretje van zijn vaste cliënt laat spannen en een akte passeert waarvan de vrouw niet precies weet wat de consequenties zijn, heeft de notaris het op korte termijn ogenschijnlijk goed geregeld. Maar op langere termijn is er gewoon een akte gepasseerd waarvan de inhoud met een beroep op dwaling kan worden genegeerd. Realiseer u dat in dit soort situaties u alleen maar echt geholpen bent, als de pijn NU wordt genomen en voor iedereen volstrekt duidelijk is wat de gevolgen voor de toekomstige ex zijn. Realiseer u dat uw belang parallel loopt met dat van de notaris: de toekomstige ex moet het begrijpen, anders levert het u en uw notaris grote problemen op als zij later stelt het niet begrepen te hebben. Dat is absoluut buiten uw comfortzone en buiten die van de notaris, maar dit is de enige manier om het goed te doen. En ja, dat kost nu eenmaal geld.