Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 27 november 2023

Beleggingsverbod versus beleggingsplicht

Het gemiddelde notariële inkomen bedraagt € 150.000 (Bron Advocatie 2020). Zodra je defungeert, en de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, ontvang je maximaal € 50.000 bruto per jaar (pensioen en AOW).

Zelfs als je goodwill ontvangt bij jouw defungeren, zul je drastische bezuinigingen moeten doorvoeren om te kunnen rondkomen.

Je kunt niet anders dan beleggen om je inkomen op peil te houden. Immers dat wat het Notarieel Pensioenfonds voor jou had moeten doen, moet je zelf inhalen. Deelname aan het Notarieel Pensioenfonds is verplicht.

Wat staat er in de Wet op het notarisambt?:

“Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, te handelen en te beleggen in registergoederen en effecten in ter beurze genoteerde en in niet ter beurze genoteerde vennootschappen, tenzij hij redelijkerwijs mag verwachten dat hierdoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid niet wordt of kan worden beïnvloed dan wel de eer of het aanzien van het ambt niet wordt of kan worden geschaad.”

Defacto: een beleggingsverbod. Zo vat het BFT het ook op.

Dat is niet fair; je bent verplicht je pensioen bij het Notarieel Pensioenfonds te verzekeren, maar dat komt niet in de buurt van 80 % van je middel- of eindloon.

Wat is er in hemelsnaam mis met notarissen die beleggen zo lang dat beleggen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet in gevaar brengt? Als de notaris integer is, maakt het geen verschil of hij belegt of niet. En als hij niet integer is, ook niet.

Daarom ben ik voor opheffing van het beleggingsverbod. In de tussentijd zou het BFT de jacht op de beleggende notaris moeten staken. Ik zeg het niet vaak, maar hier zie ik een taak voor de KNB om dit met het BFT en met de tuchtrechter te bespreken.