Modellen: Wanneer moet de inbrengbeschrijving (2:204a lid 1 BW) worden gemaakt?

Op deze vraag zijn drie antwoorden mogelijk, te weten:
1) de beschrijving moet worden opgemaakt vóór het passeren van de akte van oprichting
2) de beschrijving moet worden opgemaakt vóór de daadwerkelijke inbreng
3) de beschrijving moet worden opgemaakt op enig moment welk moment ook kan liggen na de daadwerkelijke inbreng.

Ad 1) In de akte van oprichting komen de oprichters met de vennootschap overeen welke zaken zij ter volstorting van de aandelen in de vennootschap zullen inbrengen.
Op dat moment staat vast wat moet worden ingebracht en op dat moment kan de beschrijving worden opgemaakt.
De beschrijving kan ook eerder dan de oprichting worden opgemaakt, maar dat hoeft niet.
Er bestaat ook geen verplichting om de beschrijving aan de akte van oprichting te hechten. Dus ook dat leidt niet tot een verplichting om de beschrijving vóór de oprichting op te maken.
Conclusie: de beschrijving moet niet maar mag uiteraard wel voor de oprichting worden opgemaakt en de notaris die de akte van oprichting passeert terwijl er nog geen beschrijving is, doet niets verkeerd.
De notaris doet er uiteraard wel goed aan om de oprichters te wijzen op hun verplichting om een beschrijving op te maken van de in te brengen zaken. Als de inbreng roerende goederen betreft (bijvoorbeeld een Mercedes) dan kan de levering ten titel van inbreng ook zonder verdere notariële tussenkomst geschieden. Wij zouden als wij de notaris waren echter de oprichters wel adviseren om de inbreng in een notariële akte van inbreng vast te leggen, zodat vaststaat dat de inbreng en daarmee de storting op de aandelen heeft plaatsgevonden.

Ad 2) De daadwerkelijke inbreng van de Mercedes vindt op enig moment enige tijd na de oprichting plaats.
Kan de inbreng nu pas plaatsvinden als eerst de beschrijving is opgemaakt?
De formulering in de wet is: “de oprichters maken een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht” Een puur taalkundige uitleg van deze passage zou je tot de conclusie kunnen leiden dat het woord “wordt” duidt op een handeling in de toekomst en dat zou dan betekenen dat eerst de beschrijving er moet zijn en dan pas de daadwerkelijke inbreng kan geschieden want als je het andersom zou doen dan is er sprake van “een beschrijving van hetgeen is ingebracht”
Als deze uitleg de enig juiste uitleg is dan kan de notaris die de akte van inbreng passeert deze alleen maar passeren als de beschrijving is opgemaakt. Ten bewijze dat de beschrijving inderdaad is opgemaakt is het dan verstandig dat de notaris deze hecht aan de akte van inbreng en als dat op welke reden dan ook niet gewenst is, hij de beschrijving op zijn minst in zijn dossier heeft.
Als deze uitleg de enig juiste is dan komen we aan antwoord 3 niet meer toe, want dat is dan geen optie meer.

Dan rijst dus de vraag of deze uitleg inderdaad de enig juiste is.
Wij wagen dat te betwijfelen.
De gedachte van de verplichting om een beschrijving op te maken is dat de aandeelhouders kunnen zien of en zo ja op welke wijze aan de volstortingsverplichting is voldaan en of dat al dan niet nog leidt tot een bijstortingsverplichting in contanten of tot een aanpassing van de creditering of agioboeking wegens overinbreng.
Die gedachte brengt ons tot de opvatting dat de beschrijving ook kan worden opgemaakt nadat de daadwerkelijke inbreng heeft plaatsgevonden.
Als die opvatting juist is, dan is antwoord 3 dus ook mogelijk.

Als antwoord 3 mogelijk is, dan doet de notaris die de akte van inbreng passeert terwijl er nog geen beschrijving is niets verkeerd.
Ook hier geldt dan weer dat de notaris er uiteraard wel goed aan doet om i) de oprichters te wijzen op hun verplichting om een beschrijving op te maken van de in te brengen zaken en ii) er voor te zorgen dat hij het feit dat hij de oprichters daarop heeft gewezen goed vastlegt in zijn dossier.

Onze conclusie is dus dat de beschrijving ook na de inbreng kan worden opgemaakt. In de literatuur hebben wij hier niet heel veel over kunnen vinden en jurisprudentie op dit moment is ons niet bekend.

Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat je als notaris ook moet bedenken wat the best practice is. En de best practice lijkt ons te zijn dat de notaris de akte van inbreng passeert op het moment dat de beschrijving er is. Maar hij doet niets verkeerd als hij de second best kiest.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info