Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Model of voorbeeld verklaring herkomst eigen middelen

Waarom moet ik een verklaring herkomst eigen middelen verstrekken?

Als je onroerend goed, boten, exclusieve auto’s, hoogwaarde items zoals antiek, juwelen, horloges en dergelijke of aandelen koopt, moeten de (bedrijfs-)makelaar, handelaar, advocaat, notaris, accountant, fiscalist en mogelijk andere bemiddelaars (“Poortwachter”)  cliëntenonderzoek doen en onderzoek doen naar der herkomst van de eigen middelen. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“WWFT”).

Voor banken en verzekeringsmaatschappijen gelden soortgelijke verplichtingen.

Met die wet wil de overheid voorkomen dat crimineel/zwart geld wordt witgewassen door te investeren in bedrijven, hoogwaardegoederen en onroerend goed. En wil men voorkomen dat middelen worden gebruikt te financiering van terrorisme. Om te kunnen witwassen, moet men meestal langs een van de poortwachters. Daarom heeft de overheid besloten het cliëntenonderzoek en het onderzoek naar de herkomst van eigen middelen bij hen neer te leggen.

Als uit dat onderzoek blijkt dat de transactie ongebruikelijk is, moeten de betrokken poortwachters de transactie als ongebruikelijke transactie melden bij de overheid.

Als jou wordt gevraagd om een verklaring herkomst eigen middelen, gebruik dan de tekst die de poortwachter jou geeft. Is er geen tekst, scroll dan naar onderen voor onze GRATIS verklaring herkomst eigen middelen.

Verklaring herkomst eigen middelen, verklaring eigen middelen, herkomst van middelen, herkomst van eigen middelen, herkomst gelden, herkomst eigen gelden zijn allemaal synoniemen.

Notaris en verklaring herkomst eigen middelen

Meestal is de notaris (naast banken en verzekeraars) de strengste poortwachter. Dat komt omdat de notaris plichtsgetrouw is en omdat de notaris onder streng toezicht staat van het Bureau Financieel Toezicht.

De notaris moet de WWFT uitvoeren en doet de notaris dat niet goed, dan volgen er zware straffen. Het is geen vrije keuze en het is ook iet zo dat jij “verdachter” bent dan anderen. Iedereen moet over dezelfde kam worden geschoren.

Bedenk ook dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een leefbaar land. Bedenk dat witwassen en terrorismefinanciering zeer schadelijk zijn voor het land, voor het gevoel van veiligheid en uiteindelijk tot gevolg hebben dat er veel hogere belastingen moeten worden betaald dan in een wereld waarin dat niet gebeurde.

Ben jij notaris, en heb jij geen goed model voor verklaring herkomst eigen middelen? Gebruik dan ook ons GRATIS model. Dat vind je onderaan dit artikel.

Ben jij geen notaris, veel succes met het invullen van de verklaring zoals jij die ter completering hebt ontvangen. Heb je hulp nodig, maak dan een afspraak bij een notaris. Als dat een Praktijkgenerator-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit. Wil je weten welke notaris onze modellen gebruikt, klik dan HIER

Verklaring herkomst eigen middelen en Praktijkgenerator

Wij hebben modellen voor de verklaring herkomst eigen middelen. En wij hebben modellen waarmee een poortwachter en in het bijzonder de notaris compliant kan zijn met betrekking tot het cliëntenonderzoek, het transactieonderzoek en het onderzoek naar de herkomst van eigen middelen

Deze modellen kun je vinden in onze mappenstructuur: Algemeen/…

Wij streven ernaar om de notaris in staat te stellen zijn/haar cliënten zo goed mogelijk te helpen, met een oplossing die werkelijk past, in plaats van zo maar een akte.

Ben je notaris, bel met 026- 379 1912 en vraag naar één van onze consultants praktijkontwikkeling. Ben je geen notaris, vraag dan bij uw notaris naar PraktijkGenerator.

Voorbeeld of beter nog het Model van de verklaring herkomst eigen middelen

HERKOMSTMIDDELENVERKLARING0001

VERKLARING HERKOMST EIGEN MIDDELEN

De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht onder andere notarissen de herkomst van (eventueel) door u te storten eigen gelden te verifiëren en deze gegevens in hun dossier te bewaren.

__________________________________________________________________________________

Ik, ondergetekende:

Geboorte(achter)naam: 
Voorna(a)m(en): 
Geboorteplaats / -land: 
Geboortedatum: 
Adres: 
Postcode / Woonplaats 
Land (indien niet Nederland): 

Verklaar met betrekking tot de herkomst van het vermogen (bedrag dat uit eigen middelen wordt overgemaakt) het volgende:

–        het vermogen vindt zijn oorsprong niet in illegale drugshandel, het witwassen van geld, belastingfraude en/of andere criminele activiteiten;

–        hieronder wordt een volledig en waarheidsgetrouw beeld gegeven van de herkomst van het vermogen;

–        ik zal eigen middelen aanwenden ten behoeve van de (gedeeltelijke) financiering in verband met (i) de aankoop van de hierna genoemde onroerende zaak of (ii) de hierna genoemde transactie.

Adres van de gekochte onroerende zaak of Omschrijving rechtshandeling/transactie 
Totale bedrag eigen middelen

(1)   Vul hieronder in waaruit de opgegeven eigen middelen afkomstig zijn; en

(2)   Stuur steeds de onder de gekozen optie(s) vermelde bewijsstukken mee.

De aan te wenden eigen middelen zijn uit volgende bron/bronnen afkomstig:

Gespaard uit inkomen
Werkgever 

Aanhechten: Salarisoverzicht of jaaropgave salaris en aangifte IB

Erfenis/legaat/schenking(en)
Herkomst vermogen 
Datum verkrijging(en) 
Naam erflater / schenker(s) 
Relatie tot erflater / schenkers 

Aanhechten: aangifte erfbelasting of schenking / schenkingsovereenkomst/akte

Geldlening
Geldlening ontvangen van 
Relatie tot geldverstrekker 

Aanhechten: overeenkomst van geldlening

Opbrengst verkoop onroerende zaak
Adres verkochte onroerende zaak 

Aanhechten: nota van afrekening verkoop andere onroerende zaak

Winst/dividend
Naam onderneming 
Branche onderneming 

Aanhechten: jaarrekening onderneming, aangifte IB/Vpb, aangifte dividendbelasting

Anders  
Omschrijving herkomst eigen middelen 

Aanhechten: stukken die deze bron nader onderbouwen

Door het ondertekenen van deze verklaring eigen middelen bevestig ik dat:

 –       Kantoornaam tijdig op de hoogte wordt gesteld wanneer er zich veranderingen voordoen met betrekking tot de informatie zoals deze is verstrekt op dit formulier;

–        de door mij verstrekte gegevens compleet en correct zijn.

Getekend te __________________  op ______________________20__ .

Handtekening:

__________________________

Naam:

Dit is ons model.

Bekijk nu onze pakketten:

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
  • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
  • 30 P.E. punten KNB & SOMN
  • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

  • Geen vaste kosten
  • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.