Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Voorbeeld koopovereenkomst voor je huis

Koopovereenkomst en koopcontract zijn synoniem. De koop van jouw woonhuis is alleen geldig als je een schriftelijke koopovereenkomst hebt. We gaan jou niet vermoeien met de wetsartikelen waarin dat staat, maar het is nu eenmaal zo.

Heb je eenmaal getekend, dan heb je als particuliere koper 3 dagen bedenktijd. Dat wil zeggen dat je binnen 3 dagen na het sluiten van de koop er nog vanaf kan. Zonder opgaaf van redenen. Hoe dat rechtsgeldig moet, leggen we later nog een keer uit. Is een digitale koopovereenkomst ook schriftelijk? Ook dat leggen we later nog een keer uit.

Voorlopige koopovereenkomst

Men noemt de koopovereenkomst ook wel de voorlopige koopovereenkomst.

Dat komt omdat je ook langs de notaris moet, om eigenaar van de woning te worden. De notaris maakt een akte van levering (ook wel genoemd transportakte) op en als hij (nadat de akte is getekend) die akte inschrijft in het kadaster, dan ben je pas eigenaar van de woning.

Maar de koopovereenkomst is helemaal niet voorlopig, want je bent er gewoon aan gebonden (uitgezonderd de 3 dagen bedenktijd). Vandaar dat wij het woord “voorlopig” misleidend vinden en het niet gebruiken.

De koper, hypotheekrecht en de notaris

Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. Maar je kunt heel goed anders afspreken. Vaak laat men het aan de makelaar, diens aanbeveling werkt vaak goed. Vraag wel even of dat een aanbeveling is op basis van prijs, van kwaliteit (de beste ervaring) of van persoonlijk gewin.

De notaris zorgt er ook voor dat de financier van de woning (meestal een bank) een hypotheekrecht krijgt op de woning. Hypotheek is het recht om als jij de rente en/of aflossingen niet betaalt, de bank jou (na verloop van tijd en herhaalde aanmaningen en zo) uit jouw woning kan zetten om de woning op een veiling te verkopen. Daarmee verzekert zij dat ze haar geld terugkrijgt.

Hypotheek heet ook wel een zekerheidsrecht. Het is zekerheid voor de bank. Niet voor jou. Het kan dus een heel grimmig recht zijn, maar aan de andere kant, de bank heeft het geld, jij niet. Je mag het alleen lenen, als je zekerheid verschaft. Als je in gebreke bent, heeft de bank zekerheid. En banken gaan doorgaans pas tot uitwinning/executie over na vele aanmaningen, gesprekken en pogingen om het weer vlot te trekken.

In het spraakgebruik zegt men vaak dat jij een hypotheek hebt. Dat is niet helemaal juist, jij hebt een geldlening die is versterkt met het recht van hypotheek. Dus de bank heeft de hypotheek en jij niet. Jij hebt alleen wel de verplichting om tijdig rente en aflossing te betalen.

Het sluiten van de koop

Meestal helpt de makelaar met het opstellen van de schriftelijke koopovereenkomst. Je kunt het ook zelf. Wij hebben een aantal modellen voor de koopovereenkomst. Zie ook voorbeeld koopovereenkomst.

Toch is het verstandig om het opstellen aan de makelaar of de notaris over te laten. Het is uiteindelijk best juridisch en je doet het niet iedere dag. Vaak weet je niet wat je niet weet. Je denkt dat je alles hebt gedekt en dan blijkt toch dat een specialist jou voor onvolkomenheden en soms misser en zelfs fouten had kunnen behoeden.

Let bij het sluiten van de koopovereenkomst goed op de volgende aangelegenheden. Die spelen niet in alle gevallen, maar de koopovereenkomst is de plaats waar je dat regelt.

Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Voorbehoud van financiering;
 2. Voorbehoud van bouwkundige keuring;
 3. Voorbehoud van milieutechnisch onderzoek;
 4. Voorbehoud van verkoop oude woning;
 5. Energielabel en de zonnepanelen;
 6. Risicoverdeling ten aanzien van bijzondere zaken, zoals een heel oud huis, asbest en dergelijke;
 7. Mag je de woning gebruiken waarvoor je hem wilt gebruiken;
 8. Toestemming grondeigenaar of andere betrokkene;
 9. Voorkeursrechten, koopopties en dergelijke
 10. Wil je het zelf kopen, of samen met je (huwelijks)partner, of is het wellicht beter om ook je kinderen er in te betrekken?
 11. enzovoorts

Jouw makelaars zou jou daar bij moeten helpen.

De notaris en de koopovereenkomst

In sommige steden en regio’s maakt de notaris de koopovereenkomst op. Dat heeft vele voordelen:

 • De notaris is onpartijdig;
 • de notaris is bijzonder goed onderlegd in het contractenrecht en het zakenrecht;
 • de notaris maakt het niet uit wat de hoogte van de koopprijs is;
 • de notaris kan afhankelijk van de relatieve ervaring/kennisniveau van koper en verkoper helpen met een uitgebalanceerd geheel;
 • de notaris moet koper en verkoper wijzen op de gevolgen van de koop en verkoop.

Dat laatste komt met name van pas bij speculatieve grondhandel: is iets te mooi om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.

De notaris zal daar niet zonder meer aan meewerken en jou op andere gedachten trachten te brengen.

En je moet toch bij de notaris langs voor de leveringsakte, dan zit je er al.

Wat ga je kopen?

Afhankelijk van wat je wilt kopen, is een andere aanpak nodig.

Koop je:

 1. een appartement,
 2. een nog te bouwen woning of appartement
 3. een bedrijfsgebouw,
 4. een erfpachtsrecht etc,

dan gelden er andere specifieke regels. De notaris kan jou daar het beste bij helpen. En in voorkomend geval ook bij de samenloop van BTW en overdrachtsbelasting.

Wij van PraktijkGenerator helpen de notaris met specifieke modellen, waarin de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking trad, is verwerkt.

Ook voor de checklist waarin alle relevante items zijn opgenomen bij het sluiten van de koop, moet je bij PraktijkGenerator zijn. Vraag ernaar bij jouw notaris. Help jouw notaris om jou beter te helpen.

Praktijkgenerator en verschillende modellen koopovereenkomst

PraktijkGenerator.nl heeft verschillende modellen koopovereenkomst in haar database. Wij streven ernaar om de notaris in staat te stellen zijn/haar cliënten zo goed mogelijk te helpen, met een oplossing die werkelijk past, in plaats van zo maar een akte.

Een koopovereenkomst is een koopovereenkomst als er op staat: koopovereenkomst. Dat lijkt op One Size Fits All. Jij weet toch wel beter? Wil je weten welke notaris onze modellen gebruikt, klik dan HIER.

Ben je notaris, bel met 026-379 1912 en vraag naar één van onze consultants praktijkontwikkeling. Ben je geen notaris, vraag dan bij jouw notaris naar PraktijkGenerator.

Voorbeeld van een koopovereenkomst particulier vastgoed

Hier volgt een voorbeeld van een koopovereenkomst particulier vastgoed.

De ondergetekenden:

KOOPOVKWONINGVO001AVG

Beschrijving/commentaar: koopovereenkomst grondgebonden woning geen erfpacht en geen appartementsrecht

Dit model gaat uit van:

–       het object van de overeenkomst is grond met een woonhuis;

–       het is niet een recht van erfpacht;

–       het is niet een appartementsrecht;

–       er is sprake van één verkoper en één koper;

–       de levering is belast met omzetbelasting;

–       het woonhuis is verhuurd.

Datum vaststelling model: 15 september 2017

Datum laatste wijziging: 6 januari 2024

Koopovereenkomst

[plaatselijke omschrijving verkochte]

De ondergetekenden:

1.     ; en

2.     ,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

Tenzij anders blijkt wordt in deze akte verstaan onder:

–       Akte van Levering:

                          de voor de overdracht van het Verkochte vereiste notariële akte van levering;

–       Bijlage:    een bijlage bij de Koopovereenkomst;

–       Bodem:   de grond en het grondwater behorende tot het Verkochte;

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

 • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

 • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
 • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
 • 30 P.E. punten KNB & SOMN
 • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

 • Geen vaste kosten
 • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.