Office Manager, met meer dan 20 jaar secretariële ervaring in de notariële praktijk.