Office Manager, met meer dan 20 jaar secretariële ervaring in de makelaardij.