woensdag 16 november 2016

Notaris Aansprakelijk voor Stromanconstructie

De rechtbank Gelderland houdt op 19 oktober 2016 een notaris aansprakelijk voor medewerking aan een stromanconstructie. De notaris heeft een akte gepasseerd waarbij aandelen voor EUR 1 worden overgedragen aan een drugsverslaafde stroman.

De notaris kon geen enkele aantekening overleggen van besprekingen waaruit zou moeten blijken dat hij gericht vragen had gesteld. De notaris beriep zich op het feit dat hij een uitgebreide concept-akte van levering aan partijen had gestuurd. Omdat de notaris niet kon bewijzen dat hij uitvoerig vragen heeft gesteld, werd aangenomen dat dat niet het geval is. Dat hij dat niet kon bewijzen, komt voor zijn risico.

De rechtbank oordeelt dat de notaris zijn algemene maatschappelijk zorgplicht heeft geschonden. Door mee te werken aan deze stromanconstructie heeft de notaris voorts gefaciliteerd dat de betrokken B.V. kon worden leeggehaald. Die medewerking wordt onrechtmatig jegens de B.V. en haar crediteuren geacht. De rechtbank oordeelt dat het ambt van notaris bescherming beoogt te bieden aan degene die bescherming behoeven: schuldeisers van bedrijven die het gevaar lopen te worden leeggehaald.  Derhalve wordt de notaris aansprakelijk gehouden voor de schade (rond de 3 ton).

Wat kunnen we hiervan leren?

 1. Ken uw cliënt. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme zou je onderzoek moeten doen naar de cliënten en als het niet ok is, dienstweigeren.
 2. Zorg voor een BESPREKINGSVERSLAG. Het beste is beide partijen uit te nodigen voor een bespreking op kantoor. Als je die bespreking aan de hand van een checklist voert, kun je niets vergeten en heb je door aantekeningen te maken op die checklist direct een basis voor een verslag van de hoofdlijnen van de bespreking. En dan kun je ook bespreken hoe men tot de prijs is gekomen en of er bepaalde garanties moeten worden gegeven. Verder kun je – als je de bespreking goed voorbereidt – meteen aan INTAKEOPTIMALISATIE doen. Door je cliënten te belehren en te informeren, kun je oplossingen bieden en zodoende jouw omzet gerechtvaardigd verhogen. En kwijt je je vn je belehrungspflicht.
 3. Bewaar ook de briefjes/emails waarmee je het concept aan de partijen stuurt. Vaak staan in die stukken waardevolle waarschuwingen/toelichtingen etc, als je die hebt gegeven natuurlijk.
 4. Zorg voor specialisatie en durf nee te zeggen als je niet goed thuis bent in een bepaald rechtsgebied. In de uitspraak wordt melding gemaakt van de verkoop van aandelen aan een stichting AK. Dat is een merkwaardige transactie. Een AK heeft doorgaans geen vermogen en een AK mag doorgaans de aandelen – eenmaal verworven – niet zonder meer vervreemden en er is meestal sprake van een wettelijk pandrecht op de aandelen. De uitspraak geeft verder geen details over de transactie, dus wat dat betreft, blijft het gissen. En vervolgens verkoopt de Stichting AK aan de stroman. Als je niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, is alles ongebruikelijk en daardoor wordt het ongebruikelijke gebruikelijk en vergroot je de kans dat je fouten gaat maken. De notaris verklaart dat de overdracht in zijn ogen zinloos was: waarom zou je meewerken aan een transactie die jij zinloos oordeelt? Niet meewerken in zo’n geval. En als je het niet begrijpt, moet je überhaupt niet meewerken.
 5. Neem geen (in ieder geval zeker geen complexe zaken) zaken aan voor een concurrerende prijs: als je je vastpint op de prijs, kun je je het in financiële zin wellicht niet veroorloven een gedegen onderzoek naar de ins en outs te doen. Het is niet gezegd dat dat in deze casus speelde, maar te lage offertes leiden doorgaans niet tot vakwerk, omdat elke extra vraag meestal tot een (nog groter) verlies leidt.
 6. Meld ongebruikelijke transacties bij het FIU.

De rechtbank baseert zich artikel 17 Wet op het notarisambt.

De notaris krijgt de volle laag. De curator stelt zelfs dat het bedrijf van de B.V. levensvatbaar was. Dan lijkt het erop dat de verkopers een truc hebben uitgehaald om de boedel te kunnen leegtrekken. De schade is veroorzaakt door verkopers en door de koper en bij de eerste hoort de pijn te liggen. Ik denk dat er inderdaad sprake is van onrechtmatig handelen van de notaris jegens de belanghebbenden, maar dan had de schadevergoeding moeten stranden op de relativiteitsnorm van art 6:163 BW. De geschonden norm strekt m.i. niet tot bescherming tegen schade zoals die door de schuldeisers van de failliete B.V. is geleden. Dat neemt absoluut niet weg (i) dat je maar mag aanrommelen en (ii) dat de rechtspraak afrekent met broddelwerk.

Foto (c) Clyde Robinson

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info