Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Donderdag 9 februari 2017

Bekrachtiging, gaat dat helemaal goed zo?

Je leest die uitspraak HR 3 februari 2017, nr 15/05400 (HR:2017:144) over de bekrachtiging die aan de wederpartij had moeten worden medegedeeld.

Hé, eigenlijk moet ik er iets mee, dit had mijn cliënt ook kunnen gebeuren. En dan had mijn cliënt het mij kunnen verwijten dat ik hem hierop NIET heb gewezen….

Maar wat moet ik ermee: opnemen in mijn model bekrachtigingsakte? Opnemen in het briefje/mailtje waarbij we de bekrachtiging ter ondertekening aan het bestuur van de vennootschap mailen?

De telefoon gaat, nieuwe zaak, NIET vergeten dat ik hier nog iets mee moet. Misschien inbrengen in het modellenoverleg….

Herkenbaar? Hoe groot is de kans dat dit goede idee daadwerkelijk tot een aanpassing van de modellen leidt?

Hoe vaak komt er iets langs dat je eigenlijk zou moeten opnemen? Hoe vaak leidt dat uiteindelijk tot een wijziging van de modellen? Download hier De 13 valkuilen bij modellen in eigen beheer.

En dan ook nog even de inhoud: de betrokken notaris had de bekrachtiging (uit een niet te stoppen enthousiasme om de cliënt ter wille te zijn?) al in de akte van oprichting opgenomen, weliswaar onder de voorwaarde van inschrijving van de B.V. in het HRG, maar toch. Artikel 2:203 BW laat dit niet toe (er is m.i. dan dus geen bekrachtiging). Bovendien ontneemt deze wijze van bekrachtigen het bestuur de mogelijkheid na te gaan welke handelingen het wel en welke niet voor rekening van de B.V. wil laten komen. Het devies: aparte akte van bekrachtiging maken en laten tekenen.

© foto: Joshua Tree National Park