Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 5 april 2019

De KNB heeft een nieuw product: gratis basismodellen voor het notariaat

Toen de KNB begin 2018 aankondigde dit te gaan doen, hebben wij geprobeerd om de KNB daarmee te helpen. Dat liep helaas op niets uit.

Wij vinden dat als je een basispakket ter beschikking stelt, dit van hoge kwaliteit moet zijn en dat je als notariskantoor niet uit de voeten kunt met alleen de basis. Dit doet namelijk de indruk wekken dat de notariële praktijk bestaat uit standaardwerk, terwijl de meerwaarde van de notaris er juist in zit dat hij het niet standaard werk op een verantwoorde wijze verwerkt. En dat hij altijd alert is op signalen die er op duiden dat het dossier wat standaard leek, toch maatwerk is. Alleen met die opvatting zal het notariaat bestand zijn tegen de disrupties die in de nabije toekomst te verwachten vallen. 

Wij verwachten dat het KNB basispakket tot gevolg zal hebben dat notarissen die nog niet van ons systeem gebruik maken, het idee hebben met het basispakket van de KNB uit de brand te zijn geholpen. In die zin zullen wij het merken. Op middellange termijn zullen wij erin slagen ook die notarissen te overtuigen van de toegevoegde waarde van ons pakket. Wij zijn namelijk permanent bezig met het onderhoud, mede op initiatief van onze gebruikers.  

Ons pakket is juist niet gratis. Als je berekent wat ons pakket jouw notariskantoor kan opleveren, valt de investering in ons systeem volledig in het niet. 

Wij bieden:

  • Veel meer omzet door intake optimalisatie. Hoe dat werkt, lees je HIER.  
  • Alle P.E.-punten gratis voor alle kantoorgenoten, live en on demand. Hoe dat werkt, lees je HIER   
  • De Wikipedia voor het notariaat: door het systeem van controlled open source is de kans dat onvolkomenheden blijven staan, minimaal. Hoe dat werkt, lees je HIER  

Wil jij weten hoeveel PraktijkGenerator jou kan opleveren, neem dan contact op met Wendy Bootsman, consultant praktijkontwikkeling, voor een afspraak (telefoon 06 516 909 23 of e-mail: wendy.bootsman@praktijkgenerator.nl).

We hebben een online rekenmodule gebouwd die helpt met het ontdekken van jouw opportunities en risico’s.