Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 29 januari 2021

CAHR Business Model

Wat kost het Centrale Aandeelhoudersregister (CAHR)? En wat brengt het op?

Ontwikkelingskosten

De KvK schatte de ontwikkelingskosten van het CAHR aanvankelijk op € 1,9 mio en bij nader inzien op € 7 mio en de KNB op € 3,65 mio. De KvK schatte het onderhoud op € 240 K per jaar en de KNB op € 700 K per jaar. Ervaring met automatiseringsprojecten leert dat je de kosten met ongeveer 35% moet verhogen (en dat ook een groot aantal software-ontwikkeltrajecten totaal mislukt). Ik denk dat de laatste inschatting van de KvK het meest reëel is, maar dat de kosten echt veel hoger zullen uitvallen. Het CAHR is namelijk een complexe database (het is te vergelijken met een driedimensionaal kadaster). Ga maar na wat er allemaal met een aandeel kan gebeuren. Het is van heel andere orde dan het CTR of UBO-register.

Volume

Cijfers 2021: Factsheet KNB oktober 2021: oprichtingen ongeveer 15 K per kwartaal = 60 K per jaar. Levering ongeveer 6 K per kwartaal, dus ongeveer 24 K per jaar. De rest is verwaarloosbaar. Grof gezegd: ongeveer 84 K B.V./N.V.-handelingen die in het CAHR moeten worden ingeschreven per jaar.

Er zijn ruim 1 mio B.V.’s en N.V.’s die ook zullen moeten worden ingeschreven.

Vergelijkbare overheidsregistraties

Om een beeld te krijgen van de mogelijke opbrengsten, gaan we te rade bij een aantal overheidsregistraties.

Bijvoorbeeld bij het Legal Entity Identification number (LEI), dat is een unieke code bestaande uit 20 cijfers/letters die je nodig hebt om een effectenrekening op naam van een rechtspersoon te mogen openen. Dat kost € 40,- per jaar per vennootschap en in jaar van toekenning: € 65,-. Deze regeling wordt door de KvK uitgevoerd. Het is een bijzonder eenvoudig register, waarbij simpelweg een cijfer/lettercombinatie wordt gekoppeld aan een handelsregisternummer. Nederland heeft nu 118.391 LEI entiteiten: éénmalige omzet 118.391 x € 65,- =  € 7,7 mio en jaarlijkse omzet voor de KvK = € 4.735.640,-.

Het Huwelijksgoederenregister. De inschrijving kost € 199,-. Dat zal in de buurt komen van de kostprijs van de registratie, opslag en bewaring van een akte door de overheid voor onbepaalder duur. Dit register is niet bedoeld om winst te maken, maar om te allen tijde een afschrift van huwelijkse voorwaarden te kunnen produceren.

Wellicht dat de opbrengststructuur van het Kadaster een beter beeld geeft, dat proces lijkt immers meer op het CAHR, omdat daar ook na de ontvangst van een akte een gestructureerde verwerking van data in de database moet geschieden.

Inschrijving akte van overdracht of beperkt recht (KIK) kost volgens de website van het Kadaster € 82,50 per akte.

Vorming van percelen (= vergelijkbaar met oprichting of eerste inschrijving bestaande vennootschap) kost € 100. Het totaal  komt neer op € 82,50 + € 100 = € 182,50

De geprognoticeerde omzet

Omdat de kadastrale registratie het dichts in de buurt komt van het CAHR, gaan we met de opbrengst van het Kadaster rekenen.

Opbrengst initieel (als we uitgaan van het kadastertarief voor de vorming van percelen):

dus de invoer van alle B.V.’s en N.V.’s = 1.000.000 x € 182,50 = € 182.500.000,-

in de komende jaren

Opbrengst jaarlijks:  oprichtingen: 60.000 x € 182,50                  = € 10.950.000,-

Leveringen etc: 24.000 x € 82,50                                                      = €  1.980.000,-

De kosten van arbeid en organisatie

Om de 1 mio reeds bestaande B.V.’s en N.V.’s in het CAHR in te voeren, nemen we aan dat er 1 uur werk per account mee gemoeid is. Dat moet gebeuren door gekwalificeerd personeel. Stel het jaarloon, incl. werkgeverslasten op € 50 K voor 1.600 werkbare uren, dan kost een werknemer € 31,25 per uur. Hoeveel tijd is men kwijt aan de oprichtingen, waarbij gegevens uit het CDR worden gebruikt voor de vulling van het CAHR, met koppeling aan HRG en facturatie en inrichting toegangsniveaus? Laten we aannemen 0,5 uur per B.V./N.V.

Aan salaris moet je dan rekening houden met 1 mio uur x € 31,25 = € 31.250.000,- eenmalig en (84.000 x 0,5 uur) x € 31,25 = € 1.312.500,- per jaar.

Er is wel een flink team voor nodig

Degene die met het beheer van het CAHR wordt belast, moet er rekening mee houden dat er bij initiële invoer ongeveer 1.000.000 manuren nodig zijn (1.000.000/1600= 625 fte gedurende 1 jaar voor de initiële vulling) en jaarlijks (84.000 x 0,5 uur)/1.600 = 26 fte. Als je gedurende één jaar een team van 625 mensen en daarna een team van 26 mensen moet huisvesten en dat ook moet aansturen, loopt dat nog aardig in de papieren. Een kantoor met 26 mensen, met twee managers en een CEO en kantoorinventaris, komt op ruim € 4,5 ton en € 1,3 mio arbeidskosten per jaar, en dan heb je het heel bescheiden ingericht. Voor de initiële invoer moet je rekenen op ongeveer € 7,5 mio voor één jaar en ruim € 31 mio arbeidskosten.

Is een gezond businessmodel rondom het CAHR mogelijk?

Daar lijkt het wel op:

Initieel: omzet € 182,5 mio minus (€ 31,25 mio arbeidskosten + € 7,5 kantoorkosten + € 5 mio aan ontwikkelingskosten) klinkt als gezond model.

Jaarlijks: omzet krap € 13 mio, minus (€ 1,3 mio arbeidskosten + € 7 ton onderhoud ict-systeem + € 4,5 ton kantoorkosten). Dat zit ook wel goed.

CAHR en Lastenverzwaring

De meeste notarissen rekenen nu nauwelijks iets voor de inschrijving van transacties in de papieren aandeelhoudersregister, omdat zij de verborgen kosten van het papieren aandeelhoudersregister niet helder hebben. Zie daarover meer in deze BLOG.

Dat betekent dat de kosten van aandelenregistratie er nu wel zijn, maar grotendeels worden opgevangen door het notariaat. Bij invoering van het CAHR zullen de kosten pas echt zichtbaar worden en dan ook terechtkomen waar ze horen, namelijk bij het bedrijfsleven.

Daardoor lijkt de invoering van het CAHR op een lastenverzwaring van € 185 miljoen eenmalig en bijna € 13 mio per jaar, maar is het dat niet. Zal de Rijksoverheid bereid zijn die kosten of een gedeelte daarvan voor haar rekening te nemen, omdat het CAHR bijdraagt aan betere opsporing?