vrijdag 29 januari 2021

CAHR Business Model

Wat kost het Centrale Aandeelhoudersregister (CAHR)? En wat brengt het op?

Ontwikkelingskosten

De KvK schatte de ontwikkelingskosten van het CAHR aanvankelijk op € 1,9 mio en bij nader inzien op € 7 mio en de KNB op € 3,65 mio. De KvK schatte het onderhoud op € 240 K per jaar en de KNB op € 700 K per jaar. Ervaring met automatiseringsprojecten leert dat je de kosten met ongeveer 35% moet verhogen (en dat er ook een groot aantal softwareontwikkeltrajecten totaal mislukt). Ik denk dat de laatste inschatting van de KvK het meest reëel is, maar dat de kosten echt veel hoger zullen uitvallen. Het CAHR is namelijk een complexe database (het is te vergelijken met een driedimensionaal kadaster). Ga maar na wat er allemaal met een aandeel kan gebeuren. Het is van heel andere orde dan het CTR of ubo-register.

Volume

Cijfers 2021: Factsheet KNB oktober 2021: oprichtingen ongeveer 15 K per kwartaal = 60 K per jaar. Levering ongeveer 6 K per kwartaal, dus ongeveer 24 K per jaar. De rest is verwaarloosbaar. Grof gezegd: ongeveer 84 K B.V./N.V.-handelingen die in het CAHR moeten worden ingeschreven per jaar.

Er zijn ruim 1 mio B.V.’s en N.V.’s die ook zullen moeten worden ingeschreven.

Vergelijkbare overheidsregistraties

Om een beeld te krijgen van de mogelijke opbrengsten, gaan we te rade bij een aantal overheidsregistraties.

Bijvoorbeeld bij het Legal Entity Identification number (LEI), dat is een unieke code bestaande uit 20 cijfers/letters die je nodig hebt om een effectenrekening op naam van een rechtspersoon te mogen openen. Dat kost € 40 per jaar per vennootschap en in jaar van toekenning: € 65. Deze regeling wordt door de KvK uitgevoerd. Het is een bijzonder eenvoudig register, waarbij simpelweg een cijfer/lettercombinatie wordt gekoppeld aan een handelsregisternummer. Nederland heeft nu 118.391 LEI entiteiten: éénmalige omzet 118.391 x € 65=  € 7,7 mio en jaarlijkse omzet voor de KvK = € 4.735.640.

Het Huwelijksgoederenregister. De inschrijving kost € 199. Dat zal in de buurt komen van de kostprijs van de registratie, opslag en bewaring van een akte door de overheid voor onbepaalder duur. Dit register is niet bedoeld om winst te maken, maar om t.a.t een afschrift van huwelijkse voorwaarden te kunnen produceren.

Wellicht dat de opbrengststructuur van het kadaster een beter beeld geeft, dat proces lijkt immers meer op het CAHR, omdat daar ook na de ontvangst van een akte een gestructureerde verwerking van data in de database moet geschieden.

Inschrijving akte van overdracht of beperkt recht (KIK) kost volgens de website van het Kadaster € 82,50 per akte.

Vorming van percelen (= vergelijkbaar met oprichting of eerste inschrijving bestaande vennootschap) kost € 100. Het totaal  komt neer op € 82,50 + € 100 = € 182,50

De geprognoticeerde omzet

Omdat de kadastrale registratie het dichts in de buurt komt van het CAHR, gaan we met de opbrengst van het kadaster rekenen.

Opbrengst initieel (als we uitgaan van het kadastertarief voor de vorming van percelen):

dus de invoer van alle B.V.’s en N.V.’s = 1.000.000 x € 182,50 = € 182.500.000

in de komende jaren

Opbrengst jaarlijks:  oprichtingen: 60.000 x € 182,50                  = € 10.950.000

Leveringen etc: 24.000 x € 82,50                                                      = €  1.980.000

De kosten van arbeid en organisatie

Om de 1 mio reeds bestaande B.V.’s en N.V.’s in het CAHR in te voeren, nemen we aan dat er 1 uur werk per account mee gemoeid is. Dat moet gebeuren door gekwalificeerd personeel. Stel het jaarloon, incl. werkgeverslasten op € 50 K voor 1.600 werkbare uren, dan kost een werknemer € 31,25 per uur. Hoeveel tijd is men kwijt aan de oprichtingen, waarbij gegevens uit het CDR worden gebruikt voor de vulling van het CAHR, met koppeling aan HRG en facturatie en inrichting toegangsniveaus? Laten we aannemen 0,5 uur per B.V./N.V.

Aan salaris moet je dan rekening houden met 1 mio uur x € 31,25 = € 31.250.000 eenmalig en (84.000 x 0,5 uur) x € 31,25 = € 1.312.500 per jaar

Er is wel een flink team voor nodig

Degene die met het beheer van het CAHR wordt belast, moet er rekening mee houden dat er bij initiële invoer ongeveer 1.000.000 manuren nodig zijn (1.000.000/1600= 625 fte gedurende 1 jaar voor de initiële vulling) en jaarlijks (84.000 x 0,5 uur)/1.600 = 26 fte. Als je gedurende één jaar een team van 625 mensen en daarna een team van 26 mensen moet huisvesten en dat ook moet aansturen, loopt dat nog aardig in de papieren. Een kantoor met 26 mensen, met twee managers en een CEO en kantoorinventaris, komt op ruim € 4,5 ton en € 1,3 mio arbeidskosten per jaar, en dan heb je het heel bescheiden ingericht. Voor de initiële invoer moet je rekenen op ongeveer € 7,5 mio voor één jaar en ruim € 31 mio arbeidskosten.

Is een gezond businessmodel rondom het CAHR mogelijk?

Daar lijkt het wel op:

Initieel: omzet € 182,5 mio minus (€ 31,25 mio arbeidskosten + € 7,5 kantoorkosten + € 5 mio aan ontwikkelingskosten) klinkt als gezond model.

Jaarlijks: omzet krap € 13 mio, minus (€ 1,3 mio arbeidskosten + € 7 ton onderhoud ict-systeem + € 4,5 ton kantoorkosten). Dat zit ook wel goed.

CAHR en Lastenverzwaring

De meeste notarissen rekenen nu nauwelijks iets voor de inschrijving van transacties in de papieren aandeelhoudersregister, omdat zij de verborgen kosten van het papieren aandeelhoudersregister niet helder hebben. Zie daarover meer in deze BLOG.

Dat betekent dat de kosten van aandelenregistratie er nu wel zijn, maar grotendeels worden opgevangen door het notariaat. Bij invoering van het CAHR zullen de kosten pas echt zichtbaar worden en dan ook terechtkomen waar ze horen, namelijk bij het bedrijfsleven.

Daardoor lijkt de invoering van het CAHR op een lastenverzwaring van € 185 miljoen eenmalig en bijna € 13 mio per jaar, maar is het dat niet. Zal de Rijksoverheid bereid zijn die kosten of een gedeelte daarvan voor haar rekening te nemen, omdat het CAHR bijdraagt aan betere opsporing?

 

Laat een reactie achter.

 • Wij zijn erg blij en voelen ons zeker met PG als partner!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Praktijkgenerator levert een belangrijke bijdrage aan onze praktijk. Het brede aanbod aan  modellen, het gebruiksgemak en de snelle respons op vragen leveren een aanzienlijke tijdsbesparing op. Als kers op de taart de mogelijkheid om via de on demand webinars de jaarlijks verplichte PE punten te halen. Alles-in- één abonnement. Ideaal!

  Sebastiaan van Dugteren van Notariskantoor Timmers in Lisse
 • De toegevoegde waarde van PraktijkGenerator is evident. Niet alleen door de complete modellenbank, maar net zo goed door de expertise en servicegerichtheid van de medewerkers.

  mr Bob Wiering, jurist bij Legal Loyalty
 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info