Wij hebben een speciaal abonnement voor notariskantoren op de Antillen en in Suriname.

Het pakket ziet er uit als volgt:

Je krijgt alle rechten van ons Advanced abonnement (onbeperkte toegang tot al onze modellen (NL/ENG) en tot al onze opleidingen).

Je krijgt al die rechten en mogelijkheden met een grote korting van 30%.

Als jij één van onze modellen ombouwt tot een tekst die voldoet aan het lokale recht en wij die tekst vervolgens aan ons portfolio toevoegen, krijg jij bovendien een eenmalige korting gelijk aan het maandabonnementsgeld dat jij anders de volgende maand verschuldigd zou zijn.

De auteursrechten op dat model berusten volledig bij PraktijkGenerator B.V. Voor zoveel nodig verleent de auteur met het insturen van het model alle medewerking en noodzakelijke rechtshandelingen, om de overdracht van eventuele auteursrechten aan PraktijkGenerator B.V. te bewerkstelligen, onder de opschortende voorwaarde van de toepassing van de bovengenoemde korting.

Dat model krijgt de volgende cover notice:

Cover notice

Dit is het model van de ______________ naar het recht van __________. De tekst is aangepast aan het recht van ______ door ______________________________

Het auteursrecht van dit model blijft berusten bij PraktijkGenerator B.V.

____________ zal zich inspannen het model up-to-date houden naar de laatste stand van wetgeving, jurisprudentie en best practice en PG een nieuwe versie van het model toezenden indien en zodra zij/hij deze heeft aangepast. Op die wijzigingen is hetgeen over het auteursrecht is bepaald van overeenkomstige toepassing.

Wij kunnen dat model niet onderhouden. Wij gaan er van uit dat jij wijzigingen in jouw lokale recht aan het model aanbrengt en dat aan ons terugkoppelt.

Als jij in enig kalenderjaar één of meer wijzigingen hebt aangebracht in één of meer door jou omgebouwde modellen en wij die wijzigingen accepteren, dan krijg jij in het daaropvolgende kalenderjaar gedurende dat kalenderjaar een tijdelijke extra korting van 10% op het abonnementsbedrag. Als je wijzigingen voorstelt in een model dat niet door jou is aangepast (aan Antilliaans recht), ding je mee in de Verbetercompetitie.

NB: Het is van groot belang dat jij en jouw medewerkers zich realiseren dat onze modellen uitgaan van het Nederlandse recht zoals dat in Nederland geldt. Onze modelakten bevatten verwijzingen naar Nederlandse wetsartikelen. Modellen zijn derhalve een hulpmiddel, en je kunt ze dus niet zonder meer doorsturen naar jouw cliënten.

Onze modellen en met name de checklists, de draaiboeken en brieven etc. zijn echter wel een geweldig hulpmiddel. En gaandeweg zal onze database zich steeds verder vullen met modellen die wel aan lokale Antilliaanse en Surinaamse wetgeving voldoen. De korting op de abonnementsprijs is ter compensatie van dit punt.

Ons opleidingsprogramma staat volledig tot jouw beschikking. Jij en al jouw medewerkers zijn van harte welkom in onze live Master Classes in Vianen of kunnen deze via livestream volgen. Meer voor de hand ligt de deelname via ons on demand programma.

Om de intelligentie in onze modellen te kunnen benutten, dien je een invoegtoepassing op jouw kantoornetwerk te laten installeren. Dit is kosteloos en onderdeel van het abonnement. In de FAQ over intelligentie staat hoe dat werkt.

Voor de goede orde: je mag onze modellen niet systematisch downloaden om voor jezelf (of voor het kantoor) een modellendatabase aan te leggen of voor wat voor reden dan ook. 

Als jij met ons wilt samenwerken, stuur dan een kort berichtje naar office@praktijkgenerator.nl dan ontvang jij het aanmeldformulier. Het is echt in no time geregeld.

Wij behouden ons wijzigingen voor en onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.