Demo aanvragen
Terug naar overzicht

De WWFT: Wat je moet weten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) trad in werking in 2008.

Deze wet is bedoeld om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, tegen te gaan en ons financiële stelsel tegen misbruik door criminelen te beschermen.

De WWFT verplicht banken en financiële instellingen en bepaalde beroepsgroepen, waaronder: notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants, makelaars etc. (ook wel Poortwachters genoemd), om maatregelen te nemen om illegale financiële activiteiten te detecteren en te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

In dit artikel concentreren we ons op de notaris.

Cliëntenonderzoek

Identiteit en verificatie

De notaris moet de identiteit van zijn cliënten verifiëren. En de notaris moet onderzoek doen naar de antecedenten van de cliënt en naar de betrokken transactie.

UBO of uiteindelijk belanghebbende

Als een bedrijf of instelling de cliënt is, moet de notaris bovendien nagaan wie de uiteindelijk belanghebbende(n) is (zijn). Uiteindelijk belanghebbende is de vertaling van het Engelse begrip Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot UBO.

PEP of Politiek prominente persoon

Bovendien met de notaris nagaan of de cliënt en/of de UBO een politiek prominente persoon is. Politiek Prominente Persoon is de vertaling van het Engelse begrip Politically Exposed Person, afgekort tot PEP. Onder PEP wordt ook verstaan, familieleden of naast geassocieerden van een PEP, en iemand die kort geleden PEP was.

Is er een PEP betrokken, dan moet de notaris verscherpt cliëntenonderzoek doen en moet hij de bron van het vermogen van de PEP onderzoeken.

Onderzoek naar de herkomst van de middelen

Als er vastgoed, schepen, aandelen in bedrijven en hoogwaarde roerende zaken (auto’s juwelen, horloge’s etc) worden overgedragen, verhandeld of daarover wordt geadviseerd, moet de notaris vragen naar de herkomst van de middelen, om vast te stellen dat die middelen op legale wijze zijn verkregen.

Verscherpt Cliëntenonderzoek

Er gelden bepaalde indicatoren en als daar sprake van is, moet de notaris verscherpt cliëntenonderzoek doen.

Deze indicateren zijn:

 • er is een PEP betrokken;
 • bepaalde landen waar men het niet zo nauw neemt met het recht;
 • bepaalde branches;
 • bepaalde gedragingen en handelingen.

Melding ongebruikelijke transactie

Als de herkomst van de middelen niet duidelijk wordt of als er op basis van het onderzoek andere ongebruikelijke situaties voorkomen, zal de notaris de transactie als ongebruikelijk bestempelen en zal hij de transactie moeten melden bij het FIU. Hij mag daar geen mededelingen over doen.

Als hij redelijkerwijs moet vermoeden dat de middelen uit enig misdrijf afkomstig zijn, zal hij bovendien zijn dienst moeten weigeren, omdat hij zich anders schuldig maakt aan schuldwitwassen.

Monitoring

De WWFT kent ook de verplichting tot monitoring van transacties:

Transacties worden gecontroleerd om verdachte patronen op te sporen. Bij onregelmatigheden kan dit leiden tot verdere vragen of zelfs melding aan de autoriteiten.

Dit is niet zozeer iets dat bij notarissen ligt, die zijn vaak slechts betrokken bij een incidentele transactie. Dit ligt meer op de weg van banken en verzekeringsmaatschappijen.

Continu cliëntenonderzoek

Gedurende de zakelijke relatie moeten notarissen alert blijven op ongebruikelijke transacties en veranderingen in het risicoprofiel van de cliënt.

Zware sancties

Als de notaris gebrekkig cliëntenonderzoek doet, of verzuimt te melden als dat wel had gemoeten, wachten hem zware sancties. Als de notaris meewerkt aan een het eerder genoemde schuldwitwassen maakt hij zich schuldig aan een misdrijf.

Extra werk

De overheid en met name supra nationale organisaties geloven dat de WWFT een essentiële rol speelt in de strijd tegen financiële criminaliteit in Nederland. Wat hier van zij, alle poortwachters en cliënten hebben er mee te dealen.

Voor cliënten betekent dit vele extra stappen in het proces, het aanleveren van heel veel informatie over zichzelf, hun middelen en/of vermogen en over UBO’s en het beantwoorden van heel veel vragen. Voor de notaris betekent dit dat het cliëntenonderzoek moet zijn afgerond alvorens hij voor jou aan de slag mag. De kosten van dit onderzoek zal de notaris bij zijn cliënten in rekening moeten brengen.

Notaris en WWFT

Ben jij notaris, en moet jij een Cliëntenonderzoek uitvoeren?  Gebruik dan ook ons draaiboek Identificatie cliënten WWFT. Of besteed het uit. Wees bij die uitbesteding voorzicht. Er zijn veel aanbieders van compliance software, maar of die volledig zijn (en dus of die ervoor zorgen dat jij als notaris compliant bent), is aan de buitenkant niet te zien.

Ben jij geen notaris, reken er dan op dat je vele vragen zult moeten beantwoorden en informatie moet aanleveren om de notaris in staat te stellen het cliëntenonderzoek uit te voeren. Als dat een PG-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit.

Vele parallelle cliëntenonderzoeken

En wees er op voorbereid dat de makelaar, de bank, de verzekeringsmaatschappij eveneens cliëntenonderzoek moeten doen, dus dat je min of meer de zelfde vragen moet beantwoorden en min of meer dezelfde informatie moet aanleveren. Elke keer weer.

Maakt het nog wat uit, elk cliëntenonderzoek is toch hetzelfde?

Dat hangt er van af. Het cliëntenonderzoek moet risico gebaseerd worden uitgevoerd.

Kunnen wij helpen?

PraktijkGenerator.nl heeft verschillende modellen voor compliance in haar database. Het draaiboek identificatie voor de WWFT, de PEP-verklaring, de verklaring herkomst eigen middelen, de vragen in verband met het verscherpte cliëntenonderzoek, de uboverklaringen enzovoorts.

Wij streven ernaar om de notaris in staat te stellen zijn/haar cliënten zo goed mogelijk te helpen, met een oplossing die werkelijk past, in plaats van zo maar een akte.

Een cliëntenonderzoek is een cliëntenonderzoek als er op staat: cliëntenonderzoek  Dat lijkt op One Size Fits All. Jij weet toch wel beter?

Ben jij notaris, bel met 026- 379 1912 en vraag naar één van onze consultants praktijkontwikkeling. Ben jij geen notaris, vraag dan bij jouw notaris naar PraktijkGenerator!

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

 • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

 • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
 • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
 • 30 P.E. punten KNB & SOMN
 • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

 • Geen vaste kosten
 • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.