Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Voorbeeld Verklaring van Erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Als iemand overlijdt, treden zijn erfgenamen automatisch (van rechtswege) in al zijn bezittingen en schulden. Omdat niet altijd meteen duidelijk is wie de erfgenamen zijn, hebben we in Nederland het beproefde systeem van de Verklaring van Erfrecht. Het vermogen en de schulden van de overledene noemen we de nalatenschap of de erfenis.

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring die bewijst wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed of de bezittingen van de nalatenschap.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Meestal geeft de bank aan dat een verklaring van erfrecht nodig is. Als er (veel) vermogen is, bijvoorbeeld aandelen, banktegoeden, onroerende zaken etc. heb je ook een verklaring van erfrecht nodig.

Verklaring van erfrecht en notaris

Een notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Een verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die een redelijk belang heeft en bijvoorbeeld de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de nalatenschap. Als je een verklaring van erfrecht laat opmaken, moet jij de rekening van de notaris betalen.

Ben jij notaris en vragen jouw cliënten jou om een verklaring van erfrecht? Gebruik dan ook onze modellen om jouw cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Ben jij geen notaris, maar wil jij een verklaring van erfrecht? Maak dan een afspraak met een notaris. Als dat een PG-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit.

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier brengt de notaris alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart.

Zijn er veel erfgenamen (in het buitenland) of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven, omdat het onderzoek tijdrovend is. En dan zullen de kosten van de verklaring van erfrecht oplopen.

Als er bezittingen in het buitenland zijn, moet je ter plaatse er ook voor zorgen dat het goed wordt geregeld. De verklaring van erfrecht is dan een goed startpunt.

Verklaring van erfrecht laten inschrijven bij het Kadaster en andere registers

Bestaat de nalatenschap uit een huis, (bedrijfs)pand, stuk grond of geregistreerde boot of vliegtuig? Dan is het verstandig een verklaring van erfrechtdoor de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster, het scheepsregister of het luchtvaartregister. In die registers staat namelijk de overledene als eigenaar van het onroerende goed (of de boot of vliegtuig) vermeld. Na inschrijving van de verklaring van erfrecht, staat u als eigenaar geregistreerd in het Kadaster. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag, het energielabel, de levensverzekering en tal van andere wetten en regels.

Verklaring van erfrecht en internetplatfora

Er zijn vele aanbieders van goedkope standaardverklaringen van erfrecht. Zij verleiden mensen om voor een scherp tarief een verklaring van erfrecht te bemachtigen. Zij claimen dat zij jou veel geld besparen. En dat zal zo zijn, maar het is niet alleen de verklaring van erfrecht waar het om gaat.

Aanvaarding of niet?

Als de overledene (grote) schulden nalaat, is het verstandig met de notaris te overleggen over de (beneficiaire) aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. Ga je in zee met een internetplatform, dan kan goedkoop jou uiteindelijk heel duur komen te staan. Als erfgenaam ben je namelijk aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Vraag jouw notaris wat je hier tegen kunt doen.

Pas goed op dat als je erfgenaam bent en je betreedt het huis van de overledene om alvast orde op zaken te stellen, dit als aanvaarding kan worden aangemerkt.

Overlijden en belastingdienst

De belastingdienst heeft een handige checklist gemaakt voor wat er allemaal moet gebeuren na een overlijden. Ga naar de website van de belastingdienst en zoek op checklist nabestaanden

Verklaring ven Erfrecht en praktijkgenerator

PraktijkGenerator.nl heeft verschillende modellen verklaring van erfrecht in haar database. Wij streven ernaar om de notaris in staat te stellen zijn/haar cliënten zo goed mogelijk te helpen, met een oplossing die werkelijk past, in plaats van zo maar een akte.

Een Verklaring van Erfrecht is een Verklaring van Erfrecht als er op staat: Verklaring van Erfrecht.  Dat lijkt op One Size Fits All. Jij weet toch wel beter?

Ben jij notaris, bel met 026- 379 1912 en vraag naar één van onze consultants praktijkontwikkeling. Ben jij geen notaris, vraag dan bij jouw notaris naar PraktijkGenerator.

Voorbeeld van een Verklaring van Erfrecht.

Verklaring van erfrecht

naam overledene

Variant 1: de verklaring van erfrecht wordt door de notaris ondertekend

Op verklaar ik, mr. , notaris te , dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende.

Einde variant 1: de verklaring van erfrecht wordt door de notaris ondertekend

Variant 2: de verklaring van erfrecht wordt door een waarnemer ondertekend

Op verklaar ik, mr. , hierna te noemen: “notaris”, als waarnemer van mr. , notaris te , dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende.

Einde variant 1: de verklaring van erfrecht wordt door een waarnemer ondertekend

1. Overlijden.

Variant 1: de overledene had één nationaliteit

Op Datum waarop de erflaatster is overleden is te Plaats waar de erflaatster is overleden overleden mevrouw Volledige voornamen van de erflaatster Achternaam van de erflaatster, hierna te noemen: “Erflaatster“, geboren te Plaats waar de erflaatster is geboren op Datum waarop de erflaatster is geboren.

Erflaatster had de Nederlandse nationaliteit.

Het laatste woonadres en de gewone verblijfplaats van Erflaatster was: Adres van de laatste woonplaats van de erflaatster, Postcode van het adres van de laatste woonplaats van de erflaatster Laatste woonplaats van de erflaatster.

Einde variant 1: de overledene had één nationaliteit

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
  • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
  • 30 P.E. punten KNB & SOMN
  • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

  • Geen vaste kosten
  • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.