Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Voorbeeld Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden

Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan? Dan regelt de wet automatisch een aantal zaken, rechten en plichten. Je kunt van het wettelijke systeem afwijken en dat doe je met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Wettelijk systeem

Sinds 1 januari 2018 is het wettelijke standaardsysteem een beperkte gemeenschap van goederen. Daarbij is alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, gemeenschappelijk. Persoonlijk vermogen van voor het huwelijk en erfenissen/giften blijven privébezit.

Tot eind 2017 bestond de wettelijke huwelijksgoederengemeenschap uit al het vermogen van beide echtgenoten. Dit betekende dat zowel schulden als bezittingen die voor en tijdens het huwelijk worden verkregen (ontstaan), gezamenlijk (eigendom) zijn. Dit systeem heette de algehele gemeenschap van goederen.

Algehele gemeenschap van goederen

Je kunt nu nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dan zijn alle bezittingen en schulden van jullie samen. Dus ook alles wat vóór jullie trouwen of partnerschap van jullie persoonlijk was. Dat moet je dan vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden.

Onderneming of (aanzienlijk) vermogen

Heb jij een onderneming, aandelen, (een aanzienlijk) vermogen? Dan is het wettelijke systeem bijna nooit passend en moet je dus huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken.

Loop jij aanzienlijke financiële risico’s?

Heb je een beroep waarmee je aanzienlijke financiële risico’s loopt? Dan is het wettelijke systeem bijna nooit passend en moet je dus huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken.

Wil je het anders geregeld hebben?

Wil je zelf bepalen hoe bepaalde zaken geregeld moeten worden en wat je wel of juist niet deelt? Dan moet je dit vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Rol notaris

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn alleen geldig als ze in een notariële akte zijn opgenomen.

Je kunt het beste vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden vastleggen. Dan is er namelijk nog geen gemeenschappelijk bezit ontstaan.

De notaris kan jullie advies geven over wat handig is om vast te leggen in jullie situatie.

Als jullie het hierover samen eens zijn, wordt het document opgesteld. De notaris neemt de afspraken met jullie door daarna tekenen jullie de notariële akte. De voorwaarden zijn actief op het moment van trouwen of aangaan van het geregistreerd partnerschap.

Het is ook mogelijk na het trouwen of na het sluiten van het geregistreerd partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen.

Na de huwelijkssluiting

Als je na de huwelijksvoltrekking of het aangaan van het partnerschap de voorwaarden wilt wijzigen, moet je dat ook in een notariële akte laten vastleggen. Ontstane gemeenschappen zullen dan moeten worden verdeeld. Schulden ook. Dit heeft (veel) meer voeten in de aarde dan als je de voorwaarden sluit vóór het huwelijk of partnerschap.

Periodieke revisie

Afhankelijk van de (financiële) situatie, de doelen en gezinssamenstelling is het verstandig periodiek te bekijken of het allemaal nog wel klopt. Bijvoorbeeld: bij aanzienlijke wijziging in de samenstelling van het vermogen, bij wijziging van de privéomstandigheden, voor fiscale vermogensplanning, of als er sprake is van een levensbedreigende ziekte. Om de vijf jaar is een aardige indicatie.

De meest mensen denken dat els er eenmaal huwelijkse voorwaarden zijn, het wel goed zit. Dat is op het moment juist, maar dat kan dus wijzigen.

Inpassen en testamenten

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden staan niet op zich zelf. Belangrijk is om vast te stellen waar jullie qua vermogenssamenstelling nu staan en waar jullie naar toe willen. En natuurlijk wat er moet gebeuren bij het einde (overlijden/echtscheiding). Dit doe je door naast de huwelijkse voorwaarden ook testamenten te laten opstellen. En als je een onderneming hebt of aandelen in een (actief) bedrijf het ook daar zo in te richten dat jullie doelen worden gehaald. Overleg hierover met de notaris.

Op maat gemaakte voorwaarden kosten tijd.

De notaris bereidt dit samen met jullie voor.

Overleg met de notaris over de kosten. Naast de kosten voor de bespreking, het overleg met eventuele andere adviseurs, het opstellen van de akte en het passeren, moet de akte worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. De overheid rekent € 232 voor de inschrijving in dat register. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van jullie wensen en situatie.

Goedkoop of duurkoop

Laat je bij de keuze van de notaris niet uitsluitend leiden door prijs. Het opbouwen van een structuur die helemaal aansluit op jullie situatie en jullie goed voorbereidt op de toekomst is complex, vereist vakmanschap en is daardoor niet goedkoop. Bedenk dat een advies en voorwaarden die de plank misslaan, veel duurder zijn.

Elk notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service. Benieuwd naar alle notariskantoren die bij ons aangesloten zijn? Klik dan hier.

Notaris en huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Ben jij notaris, en vragen jouw cliënten jou om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?  Gebruik dan ook onze checklist en onze modellen om jouw cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Ben jij geen notaris, maar wil jij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Maak dan een afspraak met een notaris. Als dat een PG-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit.

Maakt het nog wat uit, alle huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn toch hetzelfde?

Dat hangt er van af. Als je het laat maken via intakesites die voor een vast bedrag alles voor jou regelen, dan wel. Wil je iets dat echt goed bij jou past? Wil jij worden geadviseerd over de aansluiting van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op jouw vermogen, de doelen, plannen en de uitwerking daarvan of wil je bijzondere afspraken over bijzonder vermogen, laat je dan goed adviseren.

Voorbeeld van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Hier volgt een voorbeeld van een huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

HUWELIJKSVOORWAARDEN001FAM

Model: akte van huwelijkse voorwaarden voor huwelijk

Datum vaststelling model: 11 november 2017

Datum laatste wijziging: 24 mei 2024

De verschenen personen verklaarden:

–        zij zijn voornemens met elkaar een huwelijk aan te gaan;

–        zij wensen elkaar te beschermen tegen ondernemersrisico’s;

–        zij zijn niet eerder gehuwd geweest;

–        zij wensen met het oog op een gelijkwaardige vermogensopbouw voor beiden, vermogen te verrekenen als het huwelijk eindigt door overlijden van een van beiden;

–        zij verplichten zich jegens elkaar bij de uitleg van en de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit deze huwelijkse voorwaarden oog te hebben en te houden voor elkaars gerechtvaardigde belangen;

–        zij regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk door de volgende huwelijkse voorwaarden:

Artikel 1.

Variant 1: volledige uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen

Uitsluiting goederengemeenschap.

De echtgenoten sluiten iedere gemeenschap van goederen uit.

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
  • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
  • 30 P.E. punten KNB & SOMN
  • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

  • Geen vaste kosten
  • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.