Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Voorbeeld managementovereenkomst

Als je een holding hebt en een werkmaatschappij en je wilt dat de holding bestuurder is van de werkmaatschappij, heb je een managementovereenkomst nodig. Om de rol van manager/bestuurder te kunnen vervullen, is een mens nodig. En dat mens dat ben jij.

Jouw Holding stelt jou als het ware beschikbaar aan de werkmaatschappij om daar de rol van bestuurder te vervullen.

De Holding en de werkmaatschappij gaan een overeenkomst van opdracht aan. Deze opdracht, om in het bestuur van de werkmaatschappij te voorzien, voer jij in privé uit. Jouw Holding factureert een managementvergoeding aan de werkmaatschappij en brengt daarover BTW in rekening.

Opdracht of Dienstbetrekking?

Het is de bedoeling dat de belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie, zodat de structuur niet wordt gezien als dienstbetrekking en dat er daarom geen werknemersverzekeringpremies moeten worden afgedragen.

Ondanks het bestaan van een managementovereenkomst, gebeurt het dat de rechter toch bepaalt dat er een dienstbetrekking is.

Met name het feit dat de manager zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden, is daarbij van groot belang. Maar ook andere zaken kunnen bijdragen aan de stelling dat er sprake is van een dienstverband.

Het is daarom belangrijk dat de relatie zo weinig mogelijk op een dienstverband lijkt. Er mag geen gezagsverhouding zijn.   

Ook het feit dat de werkmaatschappij in wezen alleen met de bestuurder van de Holding een overeenkomst wil aangaan, duidt op een arbeidsrelatie.

Je kunt de overeenkomst (vooraf) laten beoordelen door de belastingdienst, maar dat biedt geen garantie dat het later niet toch als arbeidsrelatie wordt aangemerkt.

Is het Managementovereenkomst of Managementcontract?

Het mag beiden. Contract en overeenkomst zijn synoniem.

Notaris en managementovereenkomst

Ben jij notaris, en vragen jouw cliënten jou om een managementovereenkomst?  Gebruik dan ook onze checklist aangaan managementovereenkomst om jouw cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ben jij geen notaris, maar wil jij een managementovereenkomst? Maak dan een afspraak met een notaris. Als dat een PG-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit.

Lees in ieder geval snel verder.

Hoewel wettelijk niet verplicht, kun je de managementovereenkomst laten vastleggen in een notariële akte. Dat heeft een aantal voordelen. 1. Bewijskracht: een notariële akte strekt tussen jullie en derden dwingend tot bewijs. 2. Men kan niet stiekem bepalingen veranderen; 3. Je zit toch al bij de notaris, voor de oprichting. 4. En nu je er toch zit, bespreek dan ook meteen de structurering van jouw vermogen en nalatenschap (testamenten en huwelijkse voorwaarden).

Maakt het nog wat uit, elke managementovereenkomst is toch hetzelfde?

Dat hangt er van af. Als je het laat maken via intakesites die voor een vast bedrag alles voor jou regelen, dan wel. Wil je iets dat echt goed bij jou past? Laat je dan goed adviseren.

Voorbeeld van een managementovereenkomst.

MANAGEMENTOVEREENKOMST001

Beschrijving/commentaar: managementovereenkomst

Dit model gaat uit van het volgende:

–        de opdrachtnemer is een vennootschap;

–        de opdrachtnemer is de statutaire bestuurder van de opdrachtgever;

–        de opdrachtnemer stelt de bestuurder van de opdrachtnemer ter beschikking aan de opdrachtgever.

Datum vaststelling model: 10 december 2010

Datum laatste wijziging: 17 juni 2023

Managementovereenkomst

De ondergetekenden:

1.     ; en

2.     ,

in aanmerking nemende:

–        de in deze overwegingen genoemde begrippen die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de betekenissen zoals gedefinieerd in Artikel 1 van de Overeenkomst;

–        de Algemene Vergadering heeft Opdrachtnemer benoemd tot statutair bestuurder van Opdrachtgever en de Algemene Vergadering heeft de beloning en de verdere voorwaarden vastgesteld;

–        Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben de wens te kennen gegeven de tussen Partijen bestaande rechten en verplichtingen schriftelijk vast te leggen;

–        Opdrachtnemer en Opdrachtgever wensen geen arbeidsovereenkomst, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, aan te gaan,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze akte wordt verstaan onder:

–        Algemene Vergadering:

                            de algemene vergadering van de Opdrachtgever;

–        Bestuurder:

                            de heer/mevrouw ;

–        C.B.S.:      Centraal Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage;

–        Opdrachtgever:

                            , voornoemd;

–        Opdrachtnemer:

                            , voornoemd;

–        Overeenkomst:

                            de in deze akte neergelegde overeenkomst;

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
  • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
  • 30 P.E. punten KNB & SOMN
  • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

  • Geen vaste kosten
  • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.