Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Voorbeeld Rekening-Courant overeenkomst

Wat is een rekening-courant?

Een rekening-courant verhouding is een overeenkomst tussen twee partijen, meestal een directeur groot aandeelhouder (DGA) en zijn B.V., waarbij geld op elk moment kan worden opgenomen of gestort. Het saldo wordt beschouwd als een schuld of vordering van de onderneming, afhankelijk van de bewegingen op de rekening.

De schriftelijke vastlegging biedt duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de rekening-courant verhouding plaatsvindt. Dit voorkomt misverstanden en geschillen tussen de betrokken partijen. Het document specificeert onder andere de limieten, de rentevergoeding, de terugbetalingsvoorwaarden, de opeisingsgronden; de looptijd; de zekerheden van de lening.

Belastingdienst

Voor de Belastingdienst is een goed gedocumenteerde rekening-courant verhouding ook belangrijk. Zonder schriftelijke vastlegging kan de Belastingdienst de opgenomen bedragen als dividenduitkering of loon aanmerken, met alle gevolgen van dien.

De belastingdienst hanteert een zogenaamde kleine bedragenvrijstelling. Als de rekening-courantverhouding het hele jaar onder € 17.500 blijft (cijfers 2024) hoeft er geen rent over het saldo te worden vergoed.

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) maken vaak gebruik van de rekening-courant verhouding om privé-uitgaven te financieren zonder formele dividenduitkeringen of salarisbetalingen. De opnames en storting worden voortdurend met elkaar verrekend en gesaldeerd. Dit biedt flexibiliteit en gemak in het beheer van persoonlijke en zakelijke financiën.

Concerns

Binnen concernstructuren wordt de rekening-courant verhouding gebruikt om liquide middelen efficiënt te beheren tussen de concernmaatschappijen. Dit maakt het mogelijk om kapitaal snel te distriubueren waar het nodig is, zonder uitgebreide administratieve procedures.

Banken

Ook banken bieden de mogelijkheid om een rekening courant verhouding aan te gaan, in de vorm van een flexibel zakelijk of persoonlijk krediet.

Notaris en rekeningcourantovereenkomst

Ben jij notaris, en vragen jouw cliënten jou om een rekeningcourantovereenkomst?  Gebruik dan ook onze checklist kernpunten geldlening om jouw cliënten zo goed mogelijk te helpen. Gebruik vervolgens een van onze modellen die het dichts in de buurt komt van wat partijen willen.

Ben jij geen notaris, maar wil jij een rekeningcourantovereenkomst? Maak dan een afspraak met een notaris. Als dat een PG-notaris is, dan weet je zeker dat je goed zit.

Lees in ieder geval snel verder.

Hoewel wettelijk niet verplicht, kun je de rekeningcourantovereenkomst laten vastleggen in een notariële akte. Dat heeft een aantal voordelen. 1. Bewijskracht: een notariële akte strekt tussen jullie en derden dwingend tot bewijs. 2. Men kan niet stiekem bepalingen veranderen.

Maakt het nog wat uit, elke rekeningcourantovereenkomst is toch hetzelfde?

Dat hangt er van af. Wil je iets dat echt goed bij jou past? Laat je dan goed adviseren.

Voorbeeld van een rekeningcourantovereenkomst.

Rekeningcourant100

Rekening-courant overeenkomst

Datum vaststelling model: 18 mei 2020

Datum laatste wijziging: 24 januari 2024

Rekening-courant overeenkomst

De ondergetekenden:

1.     ,

2.     ,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze akte wordt verstaan onder:

Variant 1 voor de definitie van borg: er is sprake van een derde die zich borg heeft gesteld voor de schuldenaar

–        Borg:        ;

Einde variant 1 voor de definitie van borg: er is sprake van een derde die zich borg heeft gesteld voor de schuldenaar

Variant 2 voor de definitie van borg: er is geen sprake van een derde die zich borg heeft gesteld voor de schuldenaar (als deze variant aan de orde is, dan leidt dat er toe dat er geen tekst in de akte wordt opgenomen)

Einde variant 2 voor de definitie van borg: er is geen sprake van een derde die zich borg heeft gesteld voor de schuldenaar

Variant 1 voor definitie van ECB: er is sprake van een vaste rente (als deze variant aan de orde is dan leidt dat er toe dat er geen tekst in de akte wordt opgenomen)

Dit is een preview uit één van onze modellen

Bekijk nu onze pakketten:

Ondernemingsrecht

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen

€ 371 p/m

+ € 92 per extra notaris
ex. BTW

Meest gekozen

Advanced

  • Alle Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen
  • Alle vastgoed- en familierechtmodellen
  • 30 P.E. punten KNB & SOMN
  • Alle Engelse vertalingen

€ 638 p/m

+ € 155 per extra notaris
ex. BTW

Pay per Download

  • Geen vaste kosten
  • Betaal per download

€ 500 – € 3.500 per model


ex. BTW

Gratis Boost jouw notariskantoor e-book!

Schrijf je in voor het laatste notariële nieuws & updates en ontvang het e-book.