Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Master Class Ethiek en Fraudepreventie

Op donderdag 12 september 2024 verzorgen wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:00 uur de Master Class Ethiek en Fraudepreventie, docenten mr P.J. (Pieter) de Jong Schouwenburg en mr N. (Neyah) van der Aa. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

Algemene informatie

Algemene informatie over onze Master Classes vind je HIER.

Onderwerpen

  1. Omgang met toezichthouders: do’s en don’ts
  2. Volgt z.s.m.

Docenten

Pieter de Jong Schouwenburg is counsel/advocaat bij Van Doorne in Amsterdam. Hij heeft specifieke ervaring op het gebied van geschil- en conflictoplossing. Met zijn ruime ervaring in het procesrecht, waaronder alternatieve geschillenbeslechting zoals (internationale) arbitrage, voelt hij zich als een vis in het water als de gang naar de rechter onvermijdelijk blijkt.

Pieter heeft een brede juridische achtergrond met specialistische kennis op het gebied van (beroeps)aansprakelijkheid, verzekeringen, contracten, onrechtmatige daad en (intellectuele) eigendomsrechten.

Pieter is enthousiast, buitengewoon betrokken, helder en bondig.

Neyah van der Aa is partner bij Van Doorne in Amsterdam en specialist op het gebied van sanctierecht en onderzoeken. Neyah heeft in het bijzonder ruime ervaring op het gebied van financiële integriteit, wetgeving ter voorkoming van witwassen, regelgeving met betrekking tot internationale sancties en fraude.

Neyah helpt ondernemingen en bestuurders om overtredingen van wet- en regelgeving te voorkomen, bijvoorbeeld door de implementatie van compliance maatregelen. Daarnaast staat Neyah ondernemingen en bestuurders bij in het geval van een (mogelijke) overtreding, onder meer door het doen van onderzoek, het nemen van maatregelen en het voorbereiden van de onderneming op eventuele handhaving. Neyah heeft ruime ervaring bij het verdedigen van ondernemingen die het onderwerp zijn van complexe nationale en internationale onderzoeken, zowel in het kader van strafrechtelijke vervolging door bijvoorbeeld de FIOD en het Openbaar Ministerie als in het kader van handhaving door toezichthouders zoals DNB en de AFM. Bij dergelijke onderzoeken werkt Neyah vaak nauw samen met andere interne en externe specialisten, zoals internal auditors en forensische accountants.

Neyah heeft opgetreden in een aantal van de meest spraakmakende zaken op het gebied van financieel strafrecht en handhaving in Nederland en wordt aanbevolen in publicaties zoals Chambers en Legal 500. In 2019 won Neyah in Londen de European Rising Star Award in de categorie ‘White collar crime’. Neyah doceert en publiceert geregeld over de implementatie van compliance-maatregelen, onderzoeken en internationale sancties.

Neyah is strategisch, pragmatisch en creatief.

Studiepunten

Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 5 studiepunten toegekend door de KNB en SOMN.

On Demand

Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

Aanmelden

Fysieke Master Class: aanmelden kan tot en met 13 augustus 2024, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

Master Class via livestream: aanmelden kan tot en met 10 september 2024.

Kort voor de dag van de Master Class sturen wij alle deelnemers nog een e-mail met details over de Master Class.

Nadere informatie

In aanloop naar de Master Class ontvang je van ons de door de docenten aangeleverde PowerPoint-presentatie en het eventuele cursusmateriaal.

Beperkt aantal deelnemers

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

Inschrijven voor fysieke Master Class
Gratis voor Advanced abonnees
Inschrijven voor livestream
Gratis en alleen voor Advanced abonnees