Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Master Class Omgevingswet 2024

Op donderdag 10 oktober 2024 verzorgen wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:00 uur de Master Class Omgevingswet 2024, docent prof. mr J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

Algemene informatie

Algemene informatie over onze Master Classes vind je HIER.

Onderwerpen

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, is per 1 januari 2024 ingevoerd. In de Omgevingswet zijn verschillende voor uw juridische (advies)praktijk van belang zijnde onderwerpen geregeld, zoals onteigening, het voorkeursrecht voor gemeenten en landinrichting (herverkaveling en landelijke en stedelijke kavelruil).

Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het voorkeursrecht en de onteigening en het landinstrumentarium, maar anderzijds ook om het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil. Tijd om u op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties die deze wet voor uw juridische (vastgoed)praktijk heeft.

Docent

Jeroen is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

Studiepunten

Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 5 studiepunten toegekend door de KNB en SOMN.

On Demand

Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

Aanmelden

Fysieke Master Class: aanmelden kan tot en met dinsdag 10 september 2024, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

Master Class via livestream: aanmelden kan tot en met dinsdag 8 oktober 2024.

Kort voor de dag van de Master Class sturen wij alle deelnemers nog een e-mail met details over de Master Class.

Nadere informatie

In aanloop naar de Master Class ontvang je van ons de door de docent aangeleverde PowerPoint-presentatie en het eventuele cursusmateriaal.

Beperkt aantal deelnemers

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

Inschrijven voor fysieke Master Class
Gratis voor Advanced abonnees
Inschrijven voor livestream
Gratis en alleen voor Advanced abonnees