maandag 11 januari 2016

Geld verdienen door het naleven van corporate action. The smoking gun for fear marketing.

De notamail van 29 december 2015 beschrijft de volgende casus: Een BV (“Verkoper”)  heeft in 2008 aandelen in een andere vennootschap (“Target”) verkocht en overgedragen tegen de nominale waarde. Volgens de leveringsakte is hierbij mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang bij de bestuurder van de Verkoper omdat hij ook bestuurder is van de koper van de aandelen (“Koper”), maar blijkens de notulen die aan de leveringsakte zijn gehecht heeft de algemene vergadering besloten geen gebruik te maken van het recht in de statuten om een andere vertegenwoordiger van de Verkoper aan te wijzen. De bestuurder van de Verkoper was evenwel ook bestuurder van de holding (“Holding”) die alle aandelen in de Verkoper hield.

Thans is de bestuurder aansprakelijk gesteld door een aandeelhouder van de Holding omdat in de statuten van de Holding is bepaald dat voor een bestuursbesluit tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen in een dochtervennootschap (i.c. de Verkoper) de goedkeuring is vereist van de algemene vergadering van de Holding. De bestuurder heeft deze goedkeuring niet gevraagd. Hierdoor is er schade geleden omdat de aandelen in de Target zijn verkocht tegen de nominale waarde terwijl deze aandelen aanzienlijk meer waard waren.

Het Hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens de aandeelhouder van de Holding en dat de schade moet worden vergoed die deze aandeelhouder heeft geleden doordat de bestuurder voor het besluit van de Holding om bij de verkoop van de onderhavige aandelen door de Verkoper geen tegenstrijdig-belang-vertegenwoordiger voor de Verkoper aan te wijzen niet de goedkeuring van de aandeelhouders van de Holding heeft gevraagd die volgens de statuten van de Holding was vereist.

De bestuurder van de Holding heeft nagelaten wat hij had moeten doen, namelijk het bijtijds in kennis stellen van de aandeelhouder van de Holding van de verkoop van de aandelen en zijn instemming daarmee vragen. Immers, de verkoop betrof een 20%-belang in de Target met een eigen vermogen van € 1,5 mln voor slechts € 3.600 hetgeen op zichzelf beschouwd wijst op een ongerijmde transactie die bijtijds overleg met de aandeelhouder van de Holding vereiste.

Deze uitspraak leert een aantal zaken:

 1. Corporate action: het is van belang de corporate action na te leven: Wat is corporate action? Dat is de interne goedkeuringscarrousel van bestuursbesluiten door bijvoorbeeld de aandeelhoudersvergadering of van de raad van commissarissen. Als daar destijds op was gelet, had de benadeelde aandeelhouder op eigen wijze kunnen ingrijpen en de transactie kunnen voorkomen. De werking daarvan is slechts intern, volg ook deze link.Had men de statuten nageleefd, dan was de bestuurder  een grote claim bespaard gebleven. En uiteindelijk zou hij de notaris die hem daarop wijst, dankbaar zijn geweest. En het voor jouw cliënten volledig naleven van de interne goedkeuring betreft werkzaamheden waarvoor je honorarium zult kunnen/moeten rekenen en brengt dus geld in het laatje. Gebruik deze uitspraak dus om je cliënten ervan te overtuigen dat de interne goedkeuring wel degelijk van belang is.
 2. Doorpakken bij tegenstrijdig belang: De uitspraak rept niet over de tegenstrijdig belangregeling in de statuten van de Holding. Als de statuten van de Holding bepalen dat bij tegenstrijdig belang er een vertegenwoordiger moet worden aangewezen, was de uitoefening van het stemrecht op de aandelen in de Verkoper niet geschied, immers er was een tegenstrijdig belang en de Algemene Vergadering van de Holding is niet geraadpleegd om daarover te oordelen (laat staan een vertegenwoordiger aan te wijzen). Dit had geen ander licht op de uitkomst doen schijnen, maar een notaris dient na te gaan of de uitoefening van stemrecht niet werd getroffen door tegenstrijdig belang. Ook deze werkzaamheden brengen geld in het laatje.
 3. De uitspraak herinnert ons aan het feit dat onbevoegde vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang van voor 1 januari 2013 nog steeds verstrekkende gevolgen kan hebben, volg de link naar de blog die daarover ging.
 4. Moet de notaris die destijds de akte van levering verleed, zich zorgen maken?De Koper had kunnen stellen dat het op de weg van de notaris had gelegen hem te waarschuwen dat hij had moeten adviseren de interne goedkeuring na te leven.De Verkoper had kunnen stellen dat het op de weg van de notaris had gelegen hem te waarschuwen dat hij had moeten adviseren de interne goedkeuring na te leven.De Verkoper had kunnen stellen dat het uitoefenen van het stemrecht in de algemene vergadering van de Verkoper door de Holding eveneens getroffen werd door een tegenstrijdig belang en dat de tegenstrijdig belang regeling uit de statuten van de Holding eveneens had moeten worden nageleefd. Dit doet te meer opgeld als je als notaris krachtens volmacht besluiten neemt namens de betrokkenen, dan moet je je ervan vergewissen dat die volmacht geldig is (en dus niet wordt getroffen door een uit de wet voortvloeiende beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid).

Zorg derhalve altijd dat je de cliënten en de andere partijen er op wijst dat interne goedkeuring(en) van belang is (zijn) in verband met bestuursaansprakelijkheid en dat je vraagt of men jou de opdracht wil verlenen om de besluitvormingsdocumentatie in orde te maken. Maak hiervan een systeem door dat modelmatig in al jouw uitgaande correspondentie op te nemen, dan kun je het niet vergeten en kun je later aantonen dat je betrokkenen er op hebt gewezen. Het zelfde geldt voor besluitvorming waarbij er sprake is van tegenstrijdig belang. Dat werkt vanaf 1 januari 2013 grotendeels intern, maar onder andere niet bij bestuursbesluiten tot fusie/splitsing en uitkeringstests als een bestuurder ook aandeelhouder is.

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info